• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • brand nubian – steady bootleggin

Artist brand nubian - Låttitel steady bootleggin

Text och översättning: brand nubian - steady bootleggin. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brand nubian! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brand nubian och se vilka fler låtar vi har av brand nubian i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

["Some get over the hump... bootleggin!
Some go down in the dark! Bootleggin.
Some get over the hump... bootleggin!
Some go down in the dark! Bootleggin.
Steady bootleggin! Steady bootleggin!
Steady bootleggin! Steady bootleggin!"]
Verse One: Sadat X
I've been watching you for about two weeks
Selling phony imitations of myself
if I chose to wild I might flip or break your table
Strong arms tappin all your pockets
Look, look at this tape, loose ass plastic
Copy machine picture damn straight I'm gonna hit ya
But I don't cause I maintain, you're just a common street peddler
offender, the question revolves
Is the record company involved?
Hmm, dig the reality, is that I'm bein played
Should somebody take the weight cause my pocket's like on E
That I can't see, therefore I burnt teeth
When I find the source to my loss of income
I gots ta see him Jack, yo I gots ta see
And the street vendor out there, don't steal don't sell my tape
I don't give a fuck about the plea that you coppin
Everyone's got problems sellin my tape ain't gonna solve em
On my ave... holdin your eye with a heatin pad
Dig the scene cat, knowledge the crime, know the time
Or you'll be out much more than a dime
["So many fingers... steady bootleggin!
Some of these high class ahead they still bootleggin!
So many fingers... steady bootleggin!
Some of these high class ahead they still bootleggin!
Steady bootleggin! Steady bootleggin!
Steady bootleggin! Steady bootleggin!"]
Verse Two: Lord Jamar
A kick in the ass from a leg and a boot
Constitute the right to shoot one who steals my loot
Bang bang like it ain't no thing to the bastard
Who sold my shit before it's mastered
Now how the fuck did you get a copy?
It's an inside job or the security is sloppy
But nevertheless I'm doin my best to solve this mess
I find out, I blow a hole in his chest
It's black music that they want to discredit
Garth Brooks ain't bootlegged cause they'd never let it
happen, that's why I'm cappin and slappin
All the motherfuckers sellin tapes to young black kids rappin
They try to say hardcore don't sell
But everywhere I go they killed my shit well
New York to California everywhere in between
know the flavor of the God so what the fuck do you mean?
I gotta get my props in ninety-two it's up to you
the listener to do your part and buy that bullshit from the start
I can't get back what I don't receive
Best believe they got a trick up they sleeve
["Too much bootleggin! Too much bootleggin is goin on!
Too much bootleggin! Too much bootleggin is goin on.
Too much bootleggin! Too much bootleggin is goin on!
Too much bootleggin! Too much bootleggin is goin on."]

Översättning

["Vissa kommer över puckeln ... bootleggin!
Vissa går ner i mörkret! Bootleggin.
Vissa kommer över puckeln ... bootleggin!
Vissa går ner i mörkret! Bootleggin.
Stadig bootleggin! Steady bootleggin!
Stadig bootleggin! Steady bootleggin! "]
Vers ett: Sadat X
Jag har tittat på dig i ungefär två veckor
Säljer falska imitationer av mig själv
om jag valde att vilda kan jag vända eller bryta ditt bord
Starka armar tappar alla dina fickor
Titta, titta på den här tejpen, lösa rövplast
Kopiera maskinens bild jävla rakt jag slår dig
Men jag gör inte att jag underhåller, du är bara en vanlig gatuhandlare
gärningsmannen, frågan kretsar
Är skivbolaget inblandat?
Hmm, gräva verkligheten, är att jag spelas
Skulle någon ta tyngden orsakar min ficka som på E
Att jag inte kan se, därför brände jag tänder
När jag hittar källan till min inkomstförlust
Jag får se honom Jack, ja jag får se
Och gatuförsäljaren där ute, stjäl inte sälj inte min tejp
Jag kan inte knulla på grunden att du coppin
Alla har problem med att sälja mitt band kommer inte att lösa dem
På min väg ... håll ögonen med en värmekudde
Gräva scenkatten, känn brottet, känn tiden
Eller så är du ute mycket mer än en krona
["Så många fingrar ... stadig bootleggin!
Några av dessa höga klasser framåt de fortfarande bootleggin!
Så många fingrar ... stadig bootleggin!
Några av dessa höga klasser framåt de fortfarande bootleggin!
Steady bootleggin! Stadig bootleggin!
Stadig bootleggin! Steady bootleggin! "]
Vers två: Lord Jamar
En spark i röven från ett ben och en känga
Konstituera rätten att skjuta en som stjäl min byte
Bang bang like it is not no thing to the bastard
Vem sålde min skit innan den behärskade
Hur fan fick du en kopia nu?
Det är ett inre jobb eller säkerheten är slarvig
Men ändå gör jag mitt bästa för att lösa den här röran
Jag får reda på, jag blåser ett hål i hans bröst
Det är svart musik som de vill misskreditera
Garth Brooks är inte startade eftersom de aldrig skulle låta det
hända, det är därför jag är cappin och slappin
Alla jävlarna säljer band till unga svarta barn rappin
De försöker säga att hardcore inte säljer
Men överallt där jag går dödade de min skit väl
New York till Kalifornien överallt däremellan
känna Guds smak så vad fan menar du?
Jag måste få mina rekvisita om nittiotvå det är upp till dig
lyssnaren att göra din del och köpa det där skiten från början
Jag kan inte få tillbaka det jag inte får
Tror bäst att de har ett trick uppåt
["För mycket bootleggin! För mycket bootleggin fortsätter!
För mycket bootleggin! För mycket bootleggin fortsätter.
För mycket bootleggin! För mycket bootleggin fortsätter!
För mycket bootleggin! För mycket bootleggin fortsätter. "]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *