Artist brand nubian - Låttitel ragtime

Text och översättning: brand nubian - ragtime. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brand nubian! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brand nubian och se vilka fler låtar vi har av brand nubian i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Ayyo, check this out
Brand Nubian gettin' ready to swing this ep'
We got the Grand Puba, we got Derek X on the flex
We got, Lord Jamar, we got Alamo with the A, Ron Stud!
And my man Ep Rock
X, kick the flavor for me on this one
'Cause we gettin' ready to be out of here in a, sec
Wild, New York raw as my voice box soars I'll
Open your pores 'cause it's one of my chores
Kickin' beats to boggle rhythms, cuttin' rhymes to a schism
People often wonder and ask
Is I'm the best? Surely you jest, I'm not down with the rest
In fact they failed the test
It's my vernacular that's simply spectacular
My bite is in your neck it's the effect, of Dracula
Man on a mission, go to school with low tuition
Can't even keep account, of the G's I be kissin'
But oh I beg your pardon, the race, is startin'
The criminals is there and I'm the hardest of the hard
And it's a feet for you to meet me on any given day
The adjective amazing, spelled with an 'A'
And a 'G' on the end, by usin, my pen
Set forth on a journey for the, perfect blend
Rhymin was a fad in the days of my dad
Now MC's is makin' G's and goin' for bad
The X in my name makes it, all official
Am I the king? Well that's the so-called issue
Rollin off the tongue was the fresh one-liner
And CB talker was the zero one-niner
Took a slight drop from the tip of the top
Now I'm out for mines and I'm goin to clock
What's mine on the line on a rhyme I will dine
Never ate the pig can't deal with the swine
Keep on, yes my word is bond
Speakin' that knowledge like Farrakhan
'Cause it's ragtime!
Ah yeah it's ragged, let's do it!
Aight now we got Lord J
Lord J, yo c'mon now
Kick, the flavor, to this
Drop it like this (I'mma swing it like this)
I like to drop bass, 'cause when it hits, I bounce 'em
I do this with my seven and my one half ounces of brain
Which I contain, to manifest thought
The record is bought so I figure I ought to elaborate
(Might as well) As minds in turn collaborate
I speak the facts black, I don't exaggerate
I just get to the bare essential
Demandin' that I talk, of my credentials, 'cause yo
I never slept, my mind was in the right place
Now let's take our steps and retrace
Back to a time, when black was defined
As original, God-like, Supreme Divine
Refined is my mind that's why I'm buildin'
There was a void in New York but now it's filled in
By the Lord J, don't forget the A-M-A
To the R, now say I'm a star (You a star, J)
Well you can be one too
Now here's all you got to do (Whatcha gotta do?)
You got to know knowledge of self's the foundation
Know wisdom's the way to let it outcome
Understanding is the manifestation
And cultural freedom, the final turnout, 'cause it's ragtime
That's definitely ragtime
Now let me rag mine, let me rag mine at this time
Ayyo, bust it (Here I go here I go here I go)
As I, stand as a Pharaoh and read up on Eliza
Trick ends on my friends, 'cause Puba's not a miser
Last longer than a Duracell, or a Energizer
I got a little older but a whole lot wiser
When it comes to shootin' shots I'm a damn good shooter
MC Grand Puba should be worshiped like a Buddha
I boogies to the rhythm, kicks all the flavortism
Damn I gets busy, though makin' rhyme I gets bizm
Always help another meaning sister or a brother
Just a little tip I picked up, from my mother
Smooth as Ali Baba once I week I see the barber
So honey pucker up 'cause I'm a damn good slobber
Mr. Exquisite, dressed in silk, Bally's made of lizard
So honey, what is it? (What is it?)
I rock a rhyme at a wedding, next tour I'm probably heading
You want to beat like this? Check the stack of Otis Redding
I'm hurtin' like a blister, confusin' like Twister
Not a only child, four brothers and one sister
Not a rinky-dinky never snackin' on a Twinkie
When it comes to flexin' I can bend like a Slinkie
So here comes the champ, to civilize a tramp
When brothers try to play me, that's when the Pub' gets amped
So smile here comes the picture, click!
A humble type brother so don't play me as a vic'
I can relate to the Good Times, the Cosby's on the sometimes
Granoble's on a Sunday then it's back at work on Monday
Take my gear to the cleaners, buy pants or a Beamer
Then I'm out, bangin' crackheads, I can do without
(Definitely, why not Puba? Why why why?) 'Cause it's ragtime

Översättning

Ayyo, kolla in det här
Brand Nubian blir redo att svänga denna ep '
Vi har Grand Puba, vi har Derek X på flex
Vi fick, Lord Jamar, vi fick Alamo med A, Ron Stud!
Och min man Ep Rock
X, sparka smaken åt mig på den här
För vi gör oss redo att vara härifrån om en, sek
Vild, New York rå när min röstlåda svävar jag
Öppna dina porer för det är en av mina sysslor
Kickin 'beats to boggle rhythms, cuttin' rim to a schism
Människor undrar ofta och frågar
Är jag bäst? Visst skämtar du, jag är inte nere med resten
De misslyckades faktiskt med testet
Det är mitt allmänna språk som helt enkelt är spektakulärt
Min bit är i nacken, det är effekten av Dracula
Mannen på uppdrag, gå till skolan med låg undervisning
Kan inte ens hålla redogörelse för G: s jag kyssar
Men åh, jag ber om ursäkt, loppet, börjar
Kriminella är där och jag är den hårdaste av de hårda
Och det är en fot för dig att träffa mig varje dag
Adjektivet fantastiskt, stavat med ett 'A'
Och ett 'G' i slutet, av oss, min penna
Ge dig ut på en resa för den perfekta blandningen
Rhymin var en modefluga i min pappas dagar
Nu gör MC: s G och går för dåligt
X i mitt namn gör det, allt officiellt
Är jag kungen? Jo det är den så kallade frågan
Rullan av tungan var den fräscha one-liner
Och CB-talaren var noll-niner
Tog en liten droppe från toppen av toppen
Nu är jag ute efter gruvor och jag går till klockan
Vad som är mitt på raden på ett rim ska jag äta
Aldrig åt grisen kan inte hantera svin
Fortsätt, ja mitt ord är bond
Tala om den kunskapen som Farrakhan
För det är ragtime!
Ah ja det är trasigt, låt oss göra det!
Nu har vi fått Lord J
Lord J, du kommer nu
Kick, smaken, till detta
Släpp det så här (I'mma swing it like this)
Jag gillar att tappa bas, för när den träffar studsar jag dem
Jag gör detta med mina sju och mina en halv uns hjärna
Som jag innehåller, för att manifestera tanke
Skivan är köpt så jag tror att jag borde utarbeta
(Kan också) Som sinnen samarbetar i sin tur
Jag talar fakta svart, jag överdriver inte
Jag kommer bara till det absolut nödvändiga
Kräver att jag pratar, om mina uppgifter, för att du
Jag sov aldrig, mitt sinne var på rätt ställe
Låt oss nu ta våra steg och följa om
Tillbaka till en tid då svart definierades
Som original, gudliknande, högsta gudomliga
Förfinad är mitt sinne det är därför jag bygger
Det fanns ett tomrum i New York men nu är det fyllt i
Av Lord J, glöm inte A-M-A
Till R, säg nu att jag är en stjärna (Du en stjärna, J)
Du kan också vara en
Här är allt du behöver göra (Whatcha måste göra?)
Du fick lära känna självkännedom grunden
Vet visdom är sättet att låta det utfalla
Förståelse är manifestationen
Och kulturell frihet, den slutliga valdeltagandet, för det är ragtime
Det är definitivt ragtime
Låt mig nu trasa min, låt mig trasa min just nu
Ayyo, bust it (Here I go here I go here I go)
Som jag, stå som farao och läs om Eliza
Trick slutar på mina vänner, för Puba är inte en miser
Håller längre än en Duracell eller en Energizer
Jag blev lite äldre men mycket klokare
När det gäller att skjuta skott är jag en jävla bra skytt
MC Grand Puba ska dyrkas som en Buddha
Jag boogies till rytmen, sparkar all flavortism
Fan, jag blir upptagen, men om jag gör rim blir jag bizm
Hjälp alltid en annan meningssyster eller en bror
Bara ett litet tips som jag plockade upp från min mamma
Smidig som Ali Baba en gång i veckan ser jag barberaren
Så älskling pucker upp för jag är en jävla bra slobber
Herr utsökt, klädd i siden, Bally är gjord av ödla
Så älskling, vad är det? (Vad är det?)
Jag rockar på ett bröllop, nästa turné är jag förmodligen på väg
Vill du slå så här? Kontrollera stapeln med Otis Redding
Jag skadar mig som en blåsor, förvirrar som Twister
Inte ett enda barn, fyra bröder och en syster
Inte en rinky-dinky snackar aldrig på en Twinkie
När det gäller flexin 'kan jag böja mig som en Slinkie
Så här kommer mästaren, för att civilisera en luffare
När bröder försöker spela mig, blir det då puben blir förstärkt
Så le här kommer bilden, klicka!
En ödmjuk typ bror så inte spela mig som en vic '
Jag kan relatera till Good Times, Cosby's ibland
Granoble är på en söndag och sedan är det tillbaka på jobbet på måndag
Ta min utrustning till städarna, köp byxor eller en Beamer
Då är jag ute och slår sprickor, jag kan klara mig utan
(Definitivt, varför inte Puba? Varför varför?) För det är ragtime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *