Artist brand nubian - Låttitel nubian jam

Text och översättning: brand nubian - nubian jam. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brand nubian! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brand nubian och se vilka fler låtar vi har av brand nubian i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Seem all the fellas understand what it feel
'Cause it's a Nubian Jam and everything's real
Seem all the fellas understand what it feel
'Cause it's a Nubian Jam and everything's real
It's time to blow up the spot, anything you was in, you're through the roof
All the jams we done been through is proof
We blend truth, with mathematics doin acrobatics over beats
The sound dramatic when it played in Landrover jeeps
I know my peeps is in the front of the stage
Smokin blunts with the strokin stunts, ready to set it
When the word is given, I know you heard how we was livin
Never takin no shit, just stayin clever and makin the hits
Shakin the tits of the honeys when they jump
Makin money's what we bump 'cause slumps is for chumps
And we pumps, worldwide, girls slide backstage
Lookin for a free ride, legs divide at a young age
Lord Jamar is like Jesus, speakin in parables
And to devil's is cemarable
To see this, but they ain't got no choice
No escapin the penetration of the voice
Seem all the fellas understand what it feel
'Cause it's a Nubian Jam and everything's real
Seem all the fellas understand what it feel
'Cause it's a Nubian Jam and everything's real
And I watched and I watched and I watched then I looked
The X is like no other who can drop it in the rain
I'm not that high, so give me back my lighter
Stage right in the party at night, I'm in the shadows
Thinkin bout returnin to the spotlight
The X is top flight, ESPN highlight
From, throughout the rhythm, I give em what I give em
Oil slickness on that ass like *?Ewin?*
I know what I'm doin, leave your whole town ruined
Brand Nubian, the name alone stands
Overseas fans be shoutin different accents
So hence the black prince from 2-0
Soft-spoken but my words comprehended by the herds
Goin back to the days past the ol' gun phase
All stare in amaze or get caught with the rays
'Cause the X is like the master of the phrase.....
Seem all the fellas understand what it feel
'Cause it's a Nubian Jam and everything's real
Seem all the fellas understand what it feel
'Cause it's a Nubian Jam and everything's real
Seem all the fellas understand what you feel
'Cause it's a Nubian Jam and everthing's real
I want the mic in the clutch
'Cause it's too cold to hold, and too hot to touch
I'm like the thoroughbred searchin for cheese
You can't cut off the head of a fatal disease
MC's freeze at thirty-two degrees below
Justice served, now watch us bust this herd
In the head with another jam set by the brother man
Letters for the other man, understand
Seem all the fellas understand what it feel
'Cause it's a Nubian Jam and everything's real
Seem all the fellas understand what it feel
'Cause it's a Nubian Jam and everything's real
Seem all the fellas understand what it feel
'Cause it's a Nubian Jam and everything's real

Översättning

Verkar som alla män förstår vad det känns
För det är en Nubian Jam och allt är riktigt
Verkar som alla män förstår vad det känns
För det är en Nubian Jam och allt är riktigt
Det är dags att spränga platsen, allt du befann dig i, du är genom taket
Alla sylt som vi har genomgått är bevis
Vi blandar sanningen med matematik som gör akrobatik framför slag
Ljudet dramatiskt när det spelades i Landrover-jeppar
Jag vet att mina kikar är framför scenen
Smokin stumpar med strokin stunts, redo att ställa in den
När ordet ges vet jag att du hörde hur vi levde
Ta aldrig skit, bara håll dig smart och gör träffarna
Shakin bröstet av honung när de hoppar
Makin-pengar är vad vi stöter på eftersom nedgångar är för chumps
Och vi pumpar, världen över, flickor glider bakom scenen
Leta efter en gratis åktur, benen delas i ung ålder
Lord Jamar är som Jesus, talar i liknelser
Och till djävulens kan man minnas
För att se detta, men de har inget val
Ingen flykt i röstens penetration
Verkar som alla män förstår vad det känns
För det är en Nubian Jam och allt är riktigt
Verkar som alla män förstår vad det känns
För det är en Nubian Jam och allt är riktigt
Och jag tittade och jag tittade på och jag tittade sedan tittade jag
X är som ingen annan som kan tappa den i regnet
Jag är inte så hög, så ge mig tillbaka min tändare
Scen precis i festen på natten, jag är i skuggan
Tänk på att återvända till rampljuset
X är toppflygning, ESPN höjdpunkt
Från hela rytmen ger jag dem vad jag ger dem
Oljeslick på rumpan som *? Ewin? *
Jag vet vad jag gör, lämna hela din stad förstörd
Brand Nubian, ensam namnet står
Utländska fans ropar med olika accenter
Så därav den svarta prinsen från 2-0
Mjukt talat men mina ord förstod av hjordarna
Gå tillbaka till dagarna efter ol-gun-fasen
Alla stirrar förvånade eller fastnar med strålarna
För X är som frasens mästare ...
Verkar som alla män förstår vad det känns
För det är en Nubian Jam och allt är riktigt
Verkar som alla män förstår vad det känns
För det är en Nubian Jam och allt är riktigt
Verkar som alla män förstår vad du känner
För det är en Nubian Jam och allt är riktigt
Jag vill ha mikrofonen i kopplingen
För det är för kallt att hålla och för varmt att röra vid
Jag är som den fullblod som söker efter ost
Du kan inte skära av huvudet på en dödlig sjukdom
MC fryser vid trettiotvå grader under
Rättvisa tjänade, se nu hur vi slår den här flocken
I huvudet med en annan sylt som brodermannen satt
Brev till den andra mannen, förstår
Verkar som alla män förstår vad det känns
För det är en Nubian Jam och allt är riktigt
Verkar som alla män förstår vad det känns
För det är en Nubian Jam och allt är riktigt
Verkar som alla män förstår vad det känns
För det är en Nubian Jam och allt är riktigt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *