Artist brand nubian - Låttitel love vs hate

Text och översättning: brand nubian - love vs hate. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brand nubian! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brand nubian och se vilka fler låtar vi har av brand nubian i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

[Grand Puba]
Uhh..
Now it's love, vs. hate
Time for my people to eliminate
that hate, let's love
Because it's our people that we're thinking of
Now they say we playa hatin cause we hate the black on black
And the fact we can't stand when we act like that
Self-hate killin us more than the Po-Po or crack
I tell my peoples with the gats it ain't about all that
We arrived on slave ships, tortured chained and whipped
Four hundred years of bein slaves in the land of the brave
Have we forgotten? Our ancestors forced to pick cotton
Women raped and tortured, murdered if they caught ya
Niggaz swung from trees like a breeze do summer leaves
Swayin back and forth, failed attempts to make it North
Millions of people died just so that we can survive
So this knowledge I provide cause these facts can't be denied
Nowadays it's new ways, sixties it was the smack
Eighties it was the crack, nineties it be the gat
Time to recognize how uncivilized we got
Get wise and unify and not fall victim to the plot
Cause it's love, vs. hate
Time for my people to eliminate
that hate, let's love
Because it's our people that we're thinking of
It's love, vs. hate
It's time for my people to eliminate
that hate, let's love
Because it's our people that we thinking of
[Lord Jamar]
Uh, when will we make our Exodus? When will the guns
bust the other way instead of at the brother next to us?
That's all that they expect from us, police stand by
Don't believe the lie that they're the ones protectin us
Projects, to see how poverty's affectin us
Robberies, we lust objects of high quality
or so we think we slowly sink into the quicksand
With no support, like a bike that doesn't have a kickstand
We stay in court, smoke Newport's, and fail to support
our seeds, with no thoughts for they needs
We fought for the cheese and all it got us was a grave
or a bid as a slave, we live in the land of the brave
where the home isn't free, grown niggaz be
in a zone, tryin to act out the TV
We cracked out and greedy with a lack of respect
It's time to come correct, it's time to come correct
[Grand Puba]
Cause it's love, vs. hate
Time for my people to eliminate
that hate, let's love
Because it's my people that I'm thinking of
It's love, vs. hate
Time for my people to eliminate
that hate, let's love
Because it's our people that we thinking of
[Sadat X]
Sally, been gettin beat for years
Husband come home high off of weed and beers
He frustrated cause his job is low rate
Low money, plus his wife brother act kinda funny
My nosey neighbor always makin it her labor
to cause controversy, I seen them out in Jersey
The teacher say my son show aggression
I tell her it's in our lesson, for him to know himself
To me the greatest wealth is the best of health
When the music stops, I'll play the role like my pops
and his pops and so on I got a legacy to go on
I'll watch out for my babies and I'll kill for em
And if they want to receive the knowledge
then I'll build for em
Now if it's love vs. hate, then what's your fate?
What we showin with the money we blown?
Shit is still chaos, ain't a damn thing sewn
[Grand Puba]
Cause it's love, vs. hate
Time for my people to eliminate
that hate, let's love
Because it's our people that we thinking of
It's love, vs. hate
Time for my people to eliminate
that hate, let's love
Because it's our people that we thinking of

Översättning

[Grand Puba]
Uhh ..
Nu är det kärlek, mot hat
Dags för mitt folk att eliminera
som hatar, låt oss älska
För det är våra människor som vi tänker på
Nu säger de att vi spelar hatin för att vi hatar svart på svart
Och det faktum att vi inte kan stå när vi agerar så
Självhat dödar oss mer än Po-Po eller crack
Jag berättar för mina människor med gats att det inte handlar om allt detta
Vi anlände på slavfartyg, torterades kedjade och piskade
Fyra hundra år av slavar i de modiges land
Har vi glömt bort det? Våra förfäder tvingades plocka bomull
Kvinnor våldtog och torterades, mördades om de fångade dig
Niggaz svängde från träd som en vind och sommarblad
Swayin fram och tillbaka, misslyckade försök att göra det norr
Miljontals människor dog bara så att vi kan överleva
Så denna kunskap jag tillhandahåller för att dessa fakta inte kan förnekas
Numera är det nya sätt, på sextiotalet var det smack
Åttiotalet var det sprickan, nittiotalet var det gatan
Dags att inse hur ociviliserade vi fick
Bli klok och förena och bli inte offer för handlingen
För det är kärlek, mot hat
Dags för mitt folk att eliminera
som hatar, låt oss älska
För det är våra människor som vi tänker på
Det är kärlek, mot hat
Det är dags för mitt folk att eliminera
som hatar, låt oss älska
För det är våra människor som vi tänker på
[Lord Jamar]
Uh, när ska vi göra vår Exodus? När kommer vapnen
byta åt andra hållet istället för på broren bredvid oss?
Det är allt de förväntar sig av oss, polisen står där
Tro inte lögnen att det är de som skyddar oss
Projekt för att se hur fattigdom påverkar oss
Rån, vi begär objekt av hög kvalitet
eller så tror vi att vi sakta sjunker ner i kvicksand
Utan stöd, som en cykel som inte har kickstand
Vi stannar i domstol, röker Newport och stöder inte
våra frön, utan tankar för de behöver
Vi kämpade för osten och allt vi fick var en grav
eller ett bud som en slav, vi lever i de modiges land
där hemmet inte är gratis, vuxen niggaz vara
i en zon, försök att agera på TV: n
Vi slog ut och giriga med brist på respekt
Det är dags att komma rätt, det är dags att komma rätt
[Grand Puba]
För det är kärlek, mot hat
Dags för mitt folk att eliminera
som hatar, låt oss älska
För det är mitt folk jag tänker på
Det är kärlek, mot hat
Dags för mitt folk att eliminera
som hatar, låt oss älska
För det är våra människor som vi tänker på
[Sadat X]
Sally har blivit slagen i flera år
Make kommer hem högt av ogräs och öl
Han frustrerade eftersom hans jobb är lågt
Låga pengar, plus hans fru bror agerar ganska roligt
Min nyfikna granne gör alltid sitt arbete
för att orsaka kontrovers såg jag dem ute i Jersey
Läraren säger att min son visar aggression
Jag säger till henne att det är i vår lektion att han känner sig själv
För mig är den största rikedomen den bästa av hälsan
När musiken slutar spelar jag rollen som min pop
och hans poppar och så vidare fick jag ett arv att fortsätta
Jag ska se upp för mina barn och jag dödar för dem
Och om de vill ta emot kunskapen
då bygger jag för dem
Om det nu är kärlek mot hat, vad är ditt öde?
Vad visar vi med pengarna vi sprängde?
Skit är fortfarande kaos, är inte en jävla sak sydd
[Grand Puba]
För det är kärlek, mot hat
Dags för mitt folk att eliminera
som hatar, låt oss älska
För det är våra människor som vi tänker på
Det är kärlek, mot hat
Dags för mitt folk att eliminera
som hatar, låt oss älska
För det är våra människor som vi tänker på

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *