• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • brand nubian – claimin i m a criminal

Artist brand nubian - Låttitel claimin i m a criminal

Text och översättning: brand nubian - claimin i m a criminal. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brand nubian! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brand nubian och se vilka fler låtar vi har av brand nubian i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

7 in the mornin, they kickin down my momma's door
Now tell me what is this motherfuckin drama for?
Can a nigga get rest after rest without the stress?
Then they put the Glock to my chest
Best think 'fore I twitch or I'm popped
Off to the clink with this bitch ass cop
They gotta nigga locked like the dread on my head, jack
And if I try to fight back, well then I'm dead, black
I got the right to an attorney and to stay silent
They got the right to try to burn me if I play violent
I know the game so I just roll with the procedure
Illegal search and seizure, somethin that they're doin at their leisure
Down at the station, interrogation is takin place
Overcrowded jails but for me they're makin space
Tell the devil to his face he can suck my dick
It's the whole black race that they're fuckin with
Come to find my crime was lettin brothers know the time
Only the devil is stoppin me from eatin swine
And plus my prior record sealed my fate
One For All and In God We Trust got me sent upstate
But still I won't bite my tongue
I just write tight shit to incite the young, to fight the one
Who keeps them on a level that's minimum
That's the number one reason
(They claimin' I'm a criminal)
This time and day
Oh, gotta run for time
(They claimin' I'm a criminal)
This time and day
Oh, gotta run for time
(They claimin' I'm a criminal)
This time and day
Oh, gotta run for time
(They claimin' I'm a criminal)
This time and day
Oh, gotta run for time
I was frustrated, I can't do no more push-ups
Niggas be swole up, locked down 'cause of a hold-up
"The devil made me do it" is what I say
Got some bad news on my one phone call the other day
"I love the kids and I teach em to love their father
I'll get you some kicks and try to send some flicks
But it's over, baby, yes it's over"
Ain't much you can do when you're holdin a phone
A million inmates but ya still alone
You're not cryin but inside ya dyin
You might cry in the night when ya safe and outta sight
Damn I miss my peeps and the rides in the jeeps
And my, casual freedom, where's my crew when I need em?
A visit ain't the same like being in the game
But I'll take it, at least with that I'll make it
The beast is a bitch and I see it
I do the knowledge to em, so next time I can do em
"Yo X, I got ta lock it now but write me real soon
I know that you're a busy man, give me a minute"
You can never know the penal til you been locked the fuck up in it
This time and day
Oh, gotta run for time
This time and day
Oh, gotta run for time
(They claimin' I'm a criminal)
This time and day
Oh, gotta run for time
(They claimin' I'm a criminal)
This time and day
Oh, gotta run for time
(They claimin' I'm a criminal)
(They claimin' I'm a criminal)
(They claimin' I'm a criminal)
(They claimin' I'm a criminal)
(They claimin' I'm a criminal)
(They claimin' I'm a criminal)
(They claimin' I'm a criminal)
(They claimin' I'm a criminal)
(They claimin' I'm a criminal)
(They claimin' I'm a criminal)
(They claimin' I'm a criminal)
(They claimin' I'm a criminal)
(They claimin' I'm a criminal)
This time and day
Oh, gotta run for time

Översättning

7 på morgonen sparkar de ner på min mammas dörr
Berätta för mig vad är det här jävla drama för?
Kan en nigga få vila efter vila utan stress?
Sedan lade de Glocken på mitt bröst
Tänk bäst förrän jag ryckar eller om jag poppar
Av till klinker med den här tikasspolen
De måste nigga låsta som rädslan på mitt huvud, jack
Och om jag försöker slå tillbaka, då är jag död, svart
Jag fick rätt till en advokat och att hålla tyst
De har rätt att försöka bränna mig om jag spelar våldsamt
Jag känner spelet så jag rullar bara med proceduren
Olaglig sökning och beslag, något som de gör på fritiden
Nere vid stationen sker förhör
Överfulla fängelser men för mig gör de utrymme
Berätta för djävulen att han kan suga min kuk
Det är hela den svarta rasen som de är jävla med
Kom och hitta mitt brott var att bröder kände tiden
Endast djävulen hindrar mig från att äta svin
Och plus min tidigare rekord förseglade mitt öde
One For All och In God We Trust fick mig skickad i staten
Men ändå biter jag inte på tungan
Jag skriver bara tight shit för att locka de unga, för att slåss mot den
Vem håller dem på en nivå som är minimal
Det är den främsta anledningen
(De hävdar att jag är en brottsling)
Den här tiden och dagen
Jag måste springa för tiden
(De hävdar att jag är en brottsling)
Den här tiden och dagen
Jag måste springa för tiden
(De hävdar att jag är en brottsling)
Den här tiden och dagen
Jag måste springa för tiden
(De hävdar att jag är en brottsling)
Den här tiden och dagen
Jag måste springa för tiden
Jag var frustrerad, jag kan inte göra fler push-ups
Niggas låsas upp, låses ner på grund av ett uppehåll
"Djävulen fick mig att göra det" är vad jag säger
Fick några dåliga nyheter på mitt ena telefonsamtal häromdagen
"Jag älskar barnen och jag lär dem att älska sin far
Jag får några sparkar och försöker skicka några flicks
Men det är över, älskling, ja det är över "
Du kan inte göra mycket när du håller i en telefon
En miljon fångar men du är fortfarande ensam
Du är inte cryin utan inuti ya dyin
Du kan gråta på natten när du är säker och inte syns
Fan jag saknar mina kikar och åkattraktionerna
Och min, avslappnade frihet, var är min besättning när jag behöver dem?
Ett besök är inte detsamma som att vara med i spelet
Men jag tar det, åtminstone med det gör jag det
Odjuret är en tik och jag ser det
Jag gör kunskapen för dem, så nästa gång kan jag göra dem
"Yo X, jag måste ta det nu men skriv mig snart
Jag vet att du är en upptagen man, ge mig en minut "
Du kan aldrig känna straffet tills du har låsts upp i det
Den här tiden och dagen
Jag måste springa för tiden
Den här tiden och dagen
Jag måste springa för tiden
(De hävdar att jag är en brottsling)
Den här tiden och dagen
Jag måste springa för tiden
(De hävdar att jag är en brottsling)
Den här tiden och dagen
Jag måste springa för tiden
(De hävdar att jag är en brottsling)
(De hävdar att jag är en brottsling)
(De hävdar att jag är en brottsling)
(De hävdar att jag är en brottsling)
(De hävdar att jag är en brottsling)
(De hävdar att jag är en brottsling)
(De hävdar att jag är en brottsling)
(De hävdar att jag är en brottsling)
(De hävdar att jag är en brottsling)
(De hävdar att jag är en brottsling)
(De hävdar att jag är en brottsling)
(De hävdar att jag är en brottsling)
(De hävdar att jag är en brottsling)
Den här tiden och dagen
Jag måste springa för tiden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *