Artist brand nubian - Låttitel black blue

Text och översättning: brand nubian - black blue. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brand nubian! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brand nubian och se vilka fler låtar vi har av brand nubian i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Cool-ass Al, he got a badge from the neighborhood yo
Fly police car, the ninety-two model, now check it out
Now Al used to rob, used to smoke, used to steal
And he rolled a mean game of dice
A factor boostin' he was nice as he proved on the daily tip
At Macy's, he and this kid up in Lacy's
Throw his head to blow when he turned into a Fed
I seen him, one day, I tried to get inside his head
There's two fit ill, glock cops, with passion
Black shoes fit, like they was made, from ashes
Another brother, a sister or somebody's pops
And when I see Al, he never stops
Unless it's to make an arrest
He can't kick it, unless he writes a ticket
He got a nasty way, attitude everyday
It makes me kinda mad cause I really can't hit him
But brothers scheamin' to get him
(Shoot 'I'm inna de busta bumba claat)
At any level the worst devil is a black one
And if you see one you gots to attack 'um
One day, I had the cell lit, up on Lewis Park
Cool Al appears, backs up, fresh Clarks
It's a hot day black, and the sun's beamin' down
But I gotta get on the ground?
You're, sworn to whitey, do you think that you're mighty?
You take the honor of bein' the black Bull Carter
It's a shame cause use done out your righteous name
For a little rank and more fame
You're whole style is chump, you forgot to use the pump
So instead of warnin' brothers, better hide and take the picture
You know the brothers want to hit ya
("Gimme a gat I'm bout to smoke this motherfucker!")
So carry your gun, especially off duty
Don't forget that there's a price on the booty
Hidin' upstate won't make you safe
By the way, are you of Christian faith?
Then prepare to meet your Mystery, become a place in history
Force come shot down with some brothers from Uptown
And if we're not totally through
Then you'll be left black and blue
Man these black ones is just as bad as the motherfuckin' white ones
They get a bullshit badge, and think that they God
But yo I ain't havin' that shit, I put a hole in they fuckin' ass
Then they see who's God
Comin' in our midst causin' this motherfuckin' confusion?
I send that ass back to the essence quick fast
I knew a cop named Roy, a good nigga boy
To pull the trigger on another brother was a joy boy
Didn't give a fuck if your face was black
He'll blow out your back, and say you sold crack
He'll see you in your car and don't like your look
He got beef with gold teeth so now you're a crook
Flash the lights, pull to the right
Put up a fight, well say night night, cause Roy boy might
pull out the heater, for him there's nuttin' sweeter
Eight to your head, from his nine millimeter
Roy had a thing about young black males
He want to see em dead or either locked in jail
Down with every drug bust, for him it was a lust
Kickin' down doors is like dickin' down whores
I remember when he was a rookie, a tough cookie
Beatin' down kids for playin' hookie
You see Roy is the type of ne-gro
With a alter-ego that's illegal
He like shakin' down niggaz on the block
Take you face down, let you hear the sound of the hammer cock!
No need to fill out a report
'Cause everybody know Roy doesn't get caught
Now he's feeling like Superman
To the trooper stand, with an Uzi in his hand
Now Roy's gotta answer
The pig's gonna get smoked like cancer, sticks
For all the tricks that Roy's ever played
Toy with the wrong nigga, boy you get, sprayed
For all the fucked up shit, that you put a brother through
Black man, learn to love you
'Cause even if you're dead, me and my crew
Will beat you in your head, and leave your ass full of lead
Black and blue

Översättning

Cool-ass Al, han fick ett märke från grannskapet yo
Flygpolisbil, den nittiotvå modellen, kolla in den nu
Nu brukade Al råna, brukade röka, brukade stjäla
Och han kastade ett genomsnittligt tärningsspel
En faktor som förstärkte att han var trevlig som han visade på det dagliga tipset
Hos Macy's, han och det här barnet uppe i Lacy's
Kasta huvudet för att blåsa när han förvandlades till en Fed
Jag såg honom en dag försökte jag komma in i hans huvud
Det finns två passande sjuka, glock poliser, med passion
Svarta skor passar, som de var gjorda, från aska
En annan bror, en syster eller någon dyker upp
Och när jag ser Al slutar han aldrig
Om det inte är för att gripa
Han kan inte sparka i den, om han inte skriver en biljett
Han fick ett otäckt sätt, attityd varje dag
Det gör mig ganska arg för jag kan verkligen inte slå honom
Men bröderna planerar att få honom
(Shoot 'I'm inna de busta bumba claat)
På alla nivåer är den värsta djävulen en svart
Och om du ser en kommer du att attackera
En dag fick jag tända cellen uppe på Lewis Park
Cool Al dyker upp, säkerhetskopierar nya Clarks
Det är en varm dag svart och solen strålar ner
Men jag måste komma på marken?
Du är svuren till vit, tror du att du är mäktig?
Du tar äran att bli den svarta Bull Carter
Det är synd eftersom användningen har gjort ditt rättfärdiga namn
För lite rang och mer berömmelse
Du är helt stil är chump, du glömde att använda pumpen
Så istället för att varna bröderna, dölj bättre och ta bilden
Du vet att bröderna vill slå dig
("Gimme a gat jag tänker röka den här jäveln!")
Så bär din pistol, särskilt av tjänst
Glöm inte att det finns ett pris på bytet
Hidin 'upstate gör dig inte säker
Förresten, är du av kristen tro?
Förbered dig sedan för att möta ditt mysterium, bli en plats i historien
Tvinga ner skjuten med några bröder från Uptown
Och om vi inte är helt klara
Då blir du svart och blå
Man dessa svarta är lika illa som de jävla vita
De får ett skitmärke och tror att de är Gud
Men yo jag har inte den där skiten, jag satte ett hål i de jävla röven
Sedan ser de vem som är Gud
Kommer mitt ibland att orsaka den här jävla förvirringen?
Jag skickar den röven snabbt tillbaka till kärnan
Jag kände en polis som heter Roy, en bra niggapojke
Att dra avtryckaren på en annan bror var en glädjepojke
Ge inte fan om ditt ansikte var svart
Han blåser ut din rygg och säger att du sålde spricka
Han ser dig i din bil och gillar inte ditt utseende
Han har nötkött med guldtänder så nu är du en skurk
Blinka lamporna, dra åt höger
Slåss, väl säg nattkväll, för Roy-pojke kanske
dra ut värmaren, för honom finns det sötare
Åtta mot ditt huvud, från hans nio millimeter
Roy hade en sak om unga svarta män
Han vill se dem döda eller antingen låsta i fängelse
Nere med varje drogbyste, för honom var det en lust
Att sparka ner dörrar är som att dicka ner horor
Jag minns när han var en rookie, en tuff cookie
Slå ner barnen för att spela lek
Du ser att Roy är typen av ne-gro
Med ett alter-ego som är olagligt
Han gillar att skaka ner niggaz på blocket
Ta dig med ansiktet nedåt, låt dig höra ljudet av hammarkuk!
Inget behov av att fylla i en rapport
För alla vet att Roy inte fastnar
Nu känner han sig som Superman
Till trooperstället med en Uzi i handen
Nu måste Roy svara
Grisen blir rökt som cancer, pinnar
För alla knep som Roy någonsin spelat
Leksak med fel nigga, pojke får du, sprutas
För allt jävla skit, som du satte igenom en bror
Svart man, lär dig att älska dig
För även om du är död, jag och min besättning
Kommer att slå dig i ditt huvud och lämna din röv full av bly
Svart och blått

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *