• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • brand nubian – allah u akbar

Artist brand nubian - Låttitel allah u akbar

Text och översättning: brand nubian - allah u akbar. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brand nubian! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brand nubian och se vilka fler låtar vi har av brand nubian i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Verse One: Sadat X
This is the stick up boom music for styles to flow free
But y'all know it's me or could you tell by the spree
The deuce crew of the new, yeah makes the whole shit clear yeah
Give the question, I'm tired of brothers guessin
The Nubian brought the X a lot of fame
But wouldn't it be a shame if it all up and ended
That ain't the plan I had and shit like that ain't intended
For the slick headed wonder, wearer of saggy pants
Old school kicker, reviver of the circumstance
Got a backpack with a fat stack of fac
I got a three-oh, so P.O. step back
I'm with the uptown baldies, kids that were Lords
Kick for kids that's paid, I kick for kids with no funds
Whole blocks come for classes kids with contacts kids with glasses
Hardrock punks crack heads and even trunks
want to know the truth, so they flock to my roof
New York I got the grip, I told ya I told ya
This means war, as if by Sister Souljah
To think that the X would ever take a fall
After gettin all of this, man you're crazy
The only way I'd fall is if I got fat and lazy
And I won't cause I work real hard
Wake up in the morning at the hour of God and make beats
Later hit the streets for some forty-fifth sweets
So all y'all been told, black youth essential
From the hard urban blocks of Now Rule residential
That the God, rocks real hard
Verse Two: Lord Jamar
God damn right, the L-O-are-D, J-A-M-A-are
Says peace and Allah you Akbar
Back like a motherfuckin head to crack
Brand Nubian tracks are filled with black facts
Now I ain't Humpty Dumpty chump, see
I ain't fallin, you can go call in
All the king's horses and all the king's men
Try to knock me off you never see another day again
My seven-twenty-one-fourteen's ready
And my scope with the laser beam steady
So if you're feeling lucky, then come and catch a buck
How could I kill a man, well I just don't give a fuck, so
Check out the dreadlock, make the dead rock
With my baldhead, aiyyo like the top ten
We're bound to win, cause God don't like ugly
You get slugged rushed raped robbed and mugged G
I don't want to be the man, I just want to make jams
Cuttin sharp like Edward Scissorhands
It's ninety-two and of course we grew seeds
they're planted like a farmer, so let's reap what we sew
And if you're thinking that we're a hoe in the game
We gettin wreck to your brain

Översättning

Vers ett: Sadat X
Detta är stick up boom-musiken för att stilar ska flöda fritt
Men ni vet att det är jag eller skulle ni kunna säga med det
Deuce-besättningen på det nya, ja gör hela skiten klar ja
Ställ frågan, jag är trött på att bröderna gissar
Nubian gav X mycket berömmelse
Men skulle det inte vara synd om allt slutade
Det är inte planen jag hade och skit som det inte är tänkt
För det slickhuvudiga undret, bärare av hängande byxor
Old school kicker, återupplivande av omständigheterna
Fick en ryggsäck med en fet bunt med fac
Jag fick en tre-oh, så P.O. backa
Jag är med de östra baldiesna, barn som var Lords
Spark för barn som betalas, jag sparkar för barn utan medel
Hela block kommer för lektioner barn med kontakter barn med glasögon
Hardrock punks spricker huvuden och till och med stammar
vill veta sanningen, så de strömmar till mitt tak
New York Jag fick grepp, jag sa till dig att jag sa till dig
Detta betyder krig, som av syster Souljah
Att tro att X någonsin skulle ta ett fall
Efter att ha fått allt detta är du galen
Det enda sättet jag skulle falla på är om jag blir fet och lat
Och jag kommer inte att göra att jag jobbar riktigt hårt
Vakna på morgonen vid Guds timme och slå slag
Senare gick på gatorna för några fyrtiofemta godis
Så alla har fått höra, svart ungdom nödvändig
Från de hårda stadsblocken i Now Rule bostäder
Att Gud, rockar riktigt hårt
Vers två: Lord Jamar
Gud jävla rätt, L-O-are-D, J-A-M-A-are
Säger fred och Allah du Akbar
Tillbaka som ett jävla huvud för att spricka
Brand Nubian-spår är fyllda med svarta fakta
Nu är jag inte Humpty Dumpty chump, se
Jag faller inte, du kan ringa in
Alla kungens hästar och alla kungens män
Försök att slå mig av, du kommer aldrig se en annan dag igen
Mina sju-tjugo-en-fjorton är redo
Och mitt omfång med laserstrålen stabil
Så om du känner dig lycklig, så kom och få en dollar
Hur skulle jag kunna döda en man, ja, jag bara inte knulla, så
Kolla in dreadlock, gör den döda rocken
Med min skalliga, aiyyo som topp tio
Vi är tvungna att vinna, för Gud gillar inte ful
Du blir slugged våldtagen våldtagen rånad och rånad G
Jag vill inte vara mannen, jag vill bara göra sylt
Cuttin skarp som Edward Scissorhands
Det är nittiotvå och naturligtvis odlade vi frön
de planteras som en jordbrukare, så låt oss skörda vad vi syr
Och om du tänker att vi är en hacka i spelet
Vi går sönder mot din hjärna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *