Artist boy - Låttitel hotel

Text och översättning: boy - hotel. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av boy! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i boy och se vilka fler låtar vi har av boy i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

5:04 no morning's broken'
The minibar is always open
She lays her head and waits for dreams
These sheets are clean, these sheets are clean
The TV's flickering red and blue
A voice suggests what she could do
Against the signs of getting old
She grabs her remote control
And she tries to tell the nights apart
By the state of the heart and the shape of the moon
A hotel room is a hotel room is a hotel room
362 do not disturb
If no one knows, no one gets hurt
He turns off his mobile phone
He's never been this far from home
A stranger's skin and unknown scent
He wonders where his conscience went
The stranger smiles and blows a kiss
Wake-up call, quarter to six
And he tries to tell the nights apart
By the state of the heart and the shape of the moon
A hotel room is a hotel room is a hotel room
Yeah, they try to tell the nights apart
By the state of the heart and the shape of the moon
A hotel room is a hotel room is a hotel room
Halo light in the corridors
Short stories on every floor
Checking in and checking out
Nothing to write home about
It's just a stop along the way
Just a temporary place
For nameless neighbors in the dark
Wall to wall but worlds apart
I got 101, my lucky number
Windows open, wind of summer
(A hotel room is a hotel room is a hotel room)
And I hang my dress and turn the lights out
It's probably too late to call now
(A hotel room is a hotel room is a hotel room)

Översättning

5:04 ingen morgon är trasig '
Minibaren är alltid öppen
Hon lägger huvudet och väntar på drömmar
Dessa lakan är rena, dessa lakan är rena
TV: n blinkar rött och blått
En röst antyder vad hon kunde göra
Mot tecken på att bli gammal
Hon tar tag i sin fjärrkontroll
Och hon försöker skilja mellan nätterna
Genom hjärtat och månens form
Ett hotellrum är ett hotellrum är ett hotellrum
362 stör inte
Om ingen vet, blir ingen skadad
Han stänger av sin mobiltelefon
Han har aldrig varit så långt hemifrån
En främmande hud och okänd doft
Han undrar vart hans samvete gick
Den främling ler och blåser en kyss
Vakna, kvart för sex
Och han försöker skilja mellan nätterna
Genom hjärtat och månens form
Ett hotellrum är ett hotellrum är ett hotellrum
Ja, de försöker skilja mellan nätterna
Genom hjärtat och månens form
Ett hotellrum är ett hotellrum är ett hotellrum
Haloljus i korridorerna
Noveller på varje våning
Incheckning och utcheckning
Inget att skriva hem om
Det är bara ett stopp längs vägen
Bara en tillfällig plats
För namnlösa grannar i mörkret
Vägg till vägg men världar ifrån varandra
Jag har 101, mitt lyckliga nummer
Fönster öppna, vind på sommaren
(Ett hotellrum är ett hotellrum är ett hotellrum)
Och jag hänger min klänning och släcker lamporna
Det är nog för sent att ringa nu
(Ett hotellrum är ett hotellrum är ett hotellrum)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *