Artist boy - Låttitel fear

Text och översättning: boy - fear. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av boy! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i boy och se vilka fler låtar vi har av boy i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Your fear came from a place unknown
Sat down, made itself at home
It called your name the whole night through
Until it got the best of you
It's wide awake and never rests
Follows each one of your steps
And it hits you hard with ruthless fists
Can I kill it with a kiss?
I wish I could blow it off
Find a way to shut its hungry mouth
Change the locks and chase it out
I'll shield you 'til it disappears
All my love against your fear
It won't let you get away
It teases you with whispered words
Holds you in a cold embrace
I set the table, cooked for two
But it walked through the door with you
It eats from your plate, it rules the room
It's pouring poison on your spoon
I wish I could blow it off
Find a way to shut its hungry mouth
Change the locks and chase it out
I'll shield you 'til it disappears
All my love against your fear
We'll find a way to shut its hungry mouth
Change the locks and chase it out
I'll shield you 'til it disappears
It's wide awake [x2]
I'll keep watch until you sleep
I'll stay up until it leaves
It left too soon
Thought it had won
But my love will roar
Your fear will run
We'll watch it run
We'll change the locks and chase it out
I'll shield you 'til it disappears
All my love against your fear
We'll find a way to shut its hungry mouth
Chase it down the street and out of town
I'll shield you 'til it disappears
All my love against your fear

Översättning

Din rädsla kom från en okänd plats
Satte sig ner, gjorde sig hemma
Det kallade ditt namn hela natten
Tills det blev bäst av dig
Det är vaken och vilar aldrig
Följer vart och ett av dina steg
Och det slår dig hårt med hänsynslösa nävar
Kan jag döda det med en kyss?
Jag önskar att jag kunde blåsa av den
Hitta ett sätt att stänga sin hungriga mun
Byt lås och jaga ut det
Jag skyddar dig tills den försvinner
All min kärlek mot din rädsla
Det låter dig inte komma undan
Det retar dig med viskade ord
Håller dig i en kall omfamning
Jag täckte bordet, kokta för två
Men det gick genom dörren med dig
Det äter från din tallrik, det reglerar rummet
Det häller gift på din sked
Jag önskar att jag kunde blåsa av den
Hitta ett sätt att stänga sin hungriga mun
Byt lås och jaga ut det
Jag skyddar dig tills den försvinner
All min kärlek mot din rädsla
Vi hittar ett sätt att stänga sin hungriga mun
Byt lås och jaga ut det
Jag skyddar dig tills den försvinner
Det är vaken [x2]
Jag håller vakt tills du sover
Jag stannar tills den går
Det gick för tidigt
Trodde att det hade vunnit
Men min kärlek kommer att bråka
Din rädsla kommer att springa
Vi ser det springa
Vi byter lås och jagar ut det
Jag skyddar dig tills den försvinner
All min kärlek mot din rädsla
Vi hittar ett sätt att stänga sin hungriga mun
Chase it down the street and out of town
Jag skyddar dig tills den försvinner
All min kärlek mot din rädsla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *