• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bonnie prince billy – what are you

Artist bonnie prince billy - Låttitel what are you

Text och översättning: bonnie prince billy - what are you. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bonnie prince billy! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bonnie prince billy och se vilka fler låtar vi har av bonnie prince billy i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

What are you waiting for / if not for me
What are you waiting for / it must be me
To take you over my knee
And spank you mercilessly
I can do that / oh you'll see
And everyday will be like free
And sleep / adventure you will see
And I'll have and you'll have me
On a bench / with your twisted fingers in me
In the rain / with my sundress torn off of me
Sliding down grassy slopes / where we can be alone

Översättning

Vad väntar du på / om inte på mig
Vad väntar du på / det måste vara jag
Att ta dig över mitt knä
Och spank dig nådelöst
Jag kan göra det / åh får du se
Och varje dag blir som gratis
Och sömn / äventyr kommer du att se
Och jag får och du får mig
På en bänk / med dina vridna fingrar i mig
I regnet / med min sundress av mig
Att glida ner gräsbevuxna backar / där vi kan vara ensamma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *