• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bobby hackett his orchestra – ja da

Artist bobby hackett his orchestra - Låttitel ja da

Text och översättning: bobby hackett his orchestra - ja da. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bobby hackett his orchestra! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bobby hackett his orchestra och se vilka fler låtar vi har av bobby hackett his orchestra i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You've heard all about your raggy melody
Everything from opera down to harmony
But I've a little song that I will sing to you
It's gonna win you through and through
There ain't much to the words but the music is grand
And you'll be a-singing it to beat the band
You've heard of the tisket and tasket it's true
But give a little listen to this will you?
Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da
Jing, Jing, Jing
Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da
Jing, Jing, Jing
That's a funny little bit of melody
It's so soothing and appealing to me
It goes Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da
Jing, Jing, Jing
Our bands have been digging back for tunes to be sung
Operas and nursery rhymes have been overdone
I dug a little deeper and I found this thing
It's ragtime but it still can swing
It ain't a turkeytrot or a shimmey onestep
But when grandma danced to it
She thought she was hep
It still is a ditty
I'm sure you will find
Will keep a runnin' 'round and around your mind
Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da
Jing, Jing, Jing
Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da
Jing, Jing, Jing
That's a funny little bit of melody
It's so soothing and appealing to me
It goes Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da
Jing, Jing, Jing

Översättning

Du har hört allt om din trasiga melodi
Allt från opera till harmoni
Men jag har en liten sång som jag kommer att sjunga för dig
Det kommer att vinna dig igenom och igenom
Det är inte så mycket med orden men musiken är storslagen
Och du kommer att sjunga den för att slå bandet
Du har hört talas om tisket och tasket, det är sant
Men lyssna lite på detta kommer du?
Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da
Jing, Jing, Jing
Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da
Jing, Jing, Jing
Det är en rolig liten melodi
Det är så lugnande och tilltalande för mig
Det går Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da
Jing, Jing, Jing
Våra band har grävt tillbaka för att låtar ska sjungas
Operor och barn rim har överdrivits
Jag grävde lite djupare och jag hittade den här saken
Det är ragtime men det kan fortfarande svänga
Det är inte en kalkontrot eller en skitsteg
Men när mormor dansade till det
Hon trodde att hon var hep
Det är fortfarande en lust
Jag är säker på att du kommer att hitta
Kommer att hålla en runda runt och runt ditt sinne
Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da
Jing, Jing, Jing
Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da
Jing, Jing, Jing
Det är en rolig liten melodi
Det är så lugnande och tilltalande för mig
Det går Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da, Ja-Da
Jing, Jing, Jing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *