• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bobaflex – bobaflex warriors

Artist bobaflex - Låttitel bobaflex warriors

Text och översättning: bobaflex - bobaflex warriors. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bobaflex! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bobaflex och se vilka fler låtar vi har av bobaflex i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

The elders of the world will never understand the
new humans Their way is nonviolent
They're passive They need protection
and that's where you come in
For there will be a war, it's inevitable
And at this time, I need you all to be
prepared for the worst
(hu-hail) My soldiers
[CHORUS X4)]
Bobaflex warriors throw up your blasters
(kapow-pow)
New Humans on a march
[Verse ]
Shave your heads and forget God and family
Define the self through logic and worship knowledge
Symbol of a brave face placed against a void
Many begin to follow it and dinosaurs grow paranoid
Science fiction band and a strong song
It was simple propaganda to connect with the new humans
The powers that be would now see them as a threat
So he called upon his followers and this is what he said
(Ah Ah) would you die for this
(Ah Ah) a better life than this
(Ah-Ah) Are you my solider till the end
(Ah- Ah) I scream to the world
Bow Your Heads
[Repeat Chorus]
[Verse 2]
A leader will rise from the east who speaks of a new breed
A seed in the imagination of a generation
New humans inherit the earth
They are the masters
Protected by Bobaflex
All throw your blasters
(hu- hail)
Now if you see that Bobaflex band
Fill them full of lead and make sure their all dead
Within the album hides a code
To seduce the youth for new human goals
The leader is inside myself and I control the rise and fall
Open up your mind and scream defiance in the name
[Chorus]

Översättning

Världens äldste kommer aldrig att förstå
nya människor Deras väg är våldsam
De är passiva. De behöver skydd
och det är där du kommer in
För det kommer att bli ett krig, det är oundvikligt
Och just nu behöver jag er alla
beredd på det värsta
(hu-hagel) Mina soldater
[CHORUS X4)]
Bobaflex-krigare kastar upp dina blaster
(kapow-pow)
Nya människor på marsch
[Vers]
Raka huvudet och glöm Gud och familjen
Definiera jaget genom logik och dyrkan kunskap
Symbol för ett modigt ansikte placerat mot ett tomrum
Många börjar följa den och dinosaurierna blir paranoida
Science fiction-band och en stark sång
Det var enkel propaganda att få kontakt med de nya människorna
De befogenheter som finns skulle nu se dem som ett hot
Så han uppmanade sina anhängare och detta är vad han sa
(Ah Ah) skulle du dö för detta
(Ah Ah) ett bättre liv än detta
(Ah-Ah) Är du min solider till slutet
(Ah-Ah) Jag skriker till världen
Böj dina huvuden
[Upprepa kör]
[Vers 2]
En ledare kommer att resa sig från öst som talar om en ny ras
Ett frö i en generations fantasi
Nya människor ärver jorden
De är mästarna
Skyddad av Bobaflex
Alla kasta dina sprängare
(hagel)
Om du ser det Bobaflex-bandet
Fyll dem fullt av bly och se till att alla är döda
Inom albumet gömmer sig en kod
Att förföra ungdomarna för nya mänskliga mål
Ledaren är inuti mig själv och jag kontrollerar uppgång och fall
Öppna ditt sinne och skrika trots trots i namnet
[Kör]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *