• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bob carlisle – one man revival

Artist bob carlisle - Låttitel one man revival

Text och översättning: bob carlisle - one man revival. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bob carlisle! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bob carlisle och se vilka fler låtar vi har av bob carlisle i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

No greater love, no lesser grace
No great distance than the one that I have made
You crave my heart and miss our quiet time alone
Have I become as hard as stone?
[Chorus]
I need a one-man revival
A renewing of my heart
To capture me before I stray too far
It's the one thing I cry for
And the only way I know
Is a one-man revival in my soul (heart)
I know I've turned away it seems
But You pursue me while I'm busy chasing dreams
My dreams aren't worth the sacrifice of my first love
What I should be dreaming of...
[Chorus]
I'm disappointed at how my perfect world should be
But if I'm gonna see a change (really gonna see a change)
There's got to be a change in me
[Chorus]

Översättning

Ingen större kärlek, ingen mindre nåd
Inget stort avstånd än det jag har gjort
Du längtar efter mitt hjärta och saknar vår tysta tid ensam
Har jag blivit så hård som sten?
[Kör]
Jag behöver en enmans väckelse
En förnyelse av mitt hjärta
Att fånga mig innan jag avviker för långt
Det är den enda jag gråter efter
Och det enda sättet jag vet
Är en enmans väckelse i min själ (hjärta)
Jag vet att jag har avvisat det verkar
Men du jagar mig medan jag är upptagen med att jaga drömmar
Mina drömmar är inte värda att offra min första kärlek
Vad jag borde drömma om ...
[Kör]
Jag är besviken över hur min perfekta värld ska vara
Men om jag kommer att se en förändring (verkligen kommer att se en förändring)
Det måste bli en förändring i mig
[Kör]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *