• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bob carlisle – i m gonna be ready

Artist bob carlisle - Låttitel i m gonna be ready

Text och översättning: bob carlisle - i m gonna be ready. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bob carlisle! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bob carlisle och se vilka fler låtar vi har av bob carlisle i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

(Bobby C.)
Right over here now, children
(Talk to me)
Oh, we can talk about anything at all
(What do you see?)
I can see all the lonely people
All of them looking for the answer
All of them listening for that call
(Poverty)
The likes of which I can't seem to remember
(Disparity)
The likes of which I just can't recall
(So how can it be?)
That even with the hope that we have inside us
Still we seem to let those things divide us
That don't amount to anything at all
All your life, you've been prepared
For this single, precious moment in time, oh
When Jesus calls, what will you say?
I'm here and I am Yours and my answer, Lord, is
Yes, I'm gonna be ready, I wanna be able
To answer Your every call
Oh yes, I'm much more than willing
I've got a desire that's burning like a flame
I'm gonna be ready when You call my name
([Incomprehensible])
Right over here, now, children
(Talk to me)
Anything that's on your mind
(What do you see)
What I can see all the hungry children
Being denied a decent meal to fill them
I feel no fault of their own
All it takes is simple faith
To turn the situation around, oh
Love can break the strongest chains
So I'm here and I'm ready and my heart is saying
Yes, I'm gonna be ready, I wanna be able
To answer Your every call
Oh yes, I'm much more than willing
I've got a desire that's burning like a flame
I'm gonna be ready when You call my name
Just let me be Your hands
Let me touch the heart of this broken world
Father, just give me Your command
And I'll do anything, I'll go anywhere
Oh yes, I'm gonna be ready, I wanna be able
To answer Your every call
Oh yes, I'm much more than willing
I've got a desire that's burning like a flame
I'm gonna be ready when You call my name
Lord, when You call my name
Oh yes, I'm gonna be ready, I wanna be able
Oh yes, I'm much more than willing
I'm gonna be ready, I wanna be able
Oh yes, I'm much more than willing
I'm gonna be ready, I wanna be able
Oh yes, I'm much more than willing

Översättning

(Bobby C.)
Just här, barn
(Prata med mig)
Vi kan prata om vad som helst
(Vad ser du?)
Jag kan se alla ensamma människor
Alla letar efter svaret
Alla lyssnar efter det samtalet
(Fattigdom)
Sådana som jag inte tycks komma ihåg
(Skillnad)
Sådana som jag bara inte kan minnas
(Så hur kan det vara?)
Det även med det hopp vi har inom oss
Ändå verkar vi låta dessa saker skilja oss
Det betyder inte alls någonting
Hela ditt liv har du varit beredd
För detta enda, värdefulla ögonblick i tiden, åh
Vad ska du säga när Jesus ropar?
Jag är här och jag är ditt och mitt svar är det
Ja, jag ska vara redo, jag vill kunna
För att besvara alla dina samtal
Åh ja, jag är mycket mer än villig
Jag har en lust som brinner som en låga
Jag ska vara redo när du ringer mitt namn
([Obegriplig])
Just här, nu, barn
(Prata med mig)
Allt du tänker på
(Vad ser du)
Vad jag kan se alla hungriga barn
Att nekas en anständig måltid för att fylla dem
Jag känner inget eget fel
Allt som krävs är enkel tro
För att vända situationen, åh
Kärlek kan bryta de starkaste kedjorna
Så jag är här och jag är redo och mitt hjärta säger
Ja, jag ska vara redo, jag vill kunna
För att besvara alla dina samtal
Åh ja, jag är mycket mer än villig
Jag har en lust som brinner som en låga
Jag ska vara redo när du ringer mitt namn
Låt mig bara vara dina händer
Låt mig röra hjärtat i denna trasiga värld
Fader, ge mig bara ditt befallning
Och jag gör vad som helst, jag går vart som helst
Åh ja, jag ska vara redo, jag vill kunna
För att besvara alla dina samtal
Åh ja, jag är mycket mer än villig
Jag har en lust som brinner som en låga
Jag ska vara redo när du ringer mitt namn
Herre, när du kallar mitt namn
Åh ja, jag ska vara redo, jag vill kunna
Åh ja, jag är mycket mer än villig
Jag ska vara redo, jag vill kunna
Åh ja, jag är mycket mer än villig
Jag ska vara redo, jag vill kunna
Åh ja, jag är mycket mer än villig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *