• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • blood for blood – wasted youth crew my kind belong nowhere

Artist blood for blood - Låttitel wasted youth crew my kind belong nowhere

Text och översättning: blood for blood - wasted youth crew my kind belong nowhere. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av blood for blood! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i blood for blood och se vilka fler låtar vi har av blood for blood i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Fuck you, fuck you, fuck you and fuck society to
Fuck you, fuck you, fuck you and fuck the world because
my kind, my kind, my kind belong nowhere
My kind, my kind, my kind are hated and feared
We all started as someone with a chance to make our way
Sometimes the world was cold but we waited for the better days
We watched the years go by and nothing seemed to change
We waited, hoped and prayed as the hard times felt like stinging rain
Well now that hope is gone, somewhere it turned to rage
Hatred, violence, booze and crime,
sometimes it seemed the only way (to get by)
I always knew I'd never make it cause I'm twisted in the brain
But I swear to you all right now that I'll never live like the ones that made me hate
Fuck you, fuck you, fuck you and fuck society to
Fuck you, fuck you, fuck you and fuck the world because
my kind, my kind, my kind belong nowhere
My kind, my kind, my kind are hated and feared
I know I'm going nowhere and I been on a losin' streak
and a scumbag, zero and anti-hero are all you think of me (and you're right)
I know I'm going nowhere and I been on a losin streak
and lowlife, loser and dead-end cruiser are all you think of me (but I say)
Fuck you, fuck you, fuck you and fuck society to
Fuck you, fuck you, fuck you and fuck the world because
my kind, my kind, my kind belong nowhere
My kind, my kind, my kind are hated and feared
Fuck you, fuck you, fuck you and fuck mankind
My kind, my kind, my kind are hated and feared
Wasted youth, I never had all the chances
Wasted youth, I never had no savin' grace
Wasted youth, yeah I've made a few mistakes
Wasted youth, but how long will I have to pay?
So, some of you were born into happiness and wealth
While some of us were born to a life of hell
And some of us were lost and some of us were found
but most of us were beaten by life to the ground
And maybe I'll never see the day that I win
but I'll always have time for a beer with my friends
We'll fight everybody and the world 'till the end
and if you fuck around with us you'll get your head kicked in!
Fuck you, fuck you, fuck you and fuck society to
Fuck you, fuck you, fuck you and fuck the world because
my kind, my kind, my kind belong nowhere
My kind, my kind, my kind are hated and feared

Översättning

Knulla dig, knulla dig, knulla dig och knulla samhället till
Knulla dig, knulla dig, knulla dig och knulla världen för
mitt slag, mitt slag, mitt slag hör ingenstans
Mitt slag, mitt slag, mitt slag är hatade och fruktade
Vi började alla som någon med en chans att ta sig fram
Ibland var världen kall men vi väntade på de bättre dagarna
Vi såg åren gå och ingenting tycktes förändras
Vi väntade, hoppades och bad då de svåra tiderna kändes som stickande regn
Nåväl nu är hoppet borta, någonstans blev det till raseri
Hat, våld, sprit och brott,
ibland verkade det enda sättet (att klara sig)
Jag visste alltid att jag aldrig skulle klara det för jag är vriden i hjärnan
Men jag svär er alla just nu att jag aldrig kommer att leva som de som fick mig att hata
Knulla dig, knulla dig, knulla dig och knulla samhället till
Knulla dig, knulla dig, knulla dig och knulla världen för
mitt slag, mitt slag, mitt slag hör ingenstans
Mitt slag, mitt slag, mitt slag är hatade och fruktade
Jag vet att jag går ingenstans och jag har tappat förlorat
och en skräp, noll och antihjälte är allt du tycker om mig (och du har rätt)
Jag vet att jag inte går någonstans och jag har varit på en tappremsa
och lowlife, förlorare och återvändsgränd är allt du tänker på mig (men jag säger)
Knulla dig, knulla dig, knulla dig och knulla samhället till
Knulla dig, knulla dig, knulla dig och knulla världen för
mitt slag, mitt slag, mitt slag hör ingenstans
Mitt slag, mitt slag, mitt slag är hatade och fruktade
Knulla dig, knulla dig, knulla dig och knulla mänskligheten
Mitt slag, mitt slag, mitt slag är hatade och fruktade
Slösad ungdom, jag hade aldrig alla chanser
Slöseri med ungdomar, jag har aldrig haft någon nåd
Slösad ungdom, ja, jag har gjort några misstag
Slösad ungdom, men hur länge måste jag betala?
Så några av er föddes i lycka och rikedom
Medan vissa av oss föddes i ett helvetes liv
Och några av oss gick vilse och andra hittades
men de flesta av oss slogs av livet till marken
Och kanske kommer jag aldrig se dagen jag vinner
men jag har alltid tid för en öl med mina vänner
Vi kommer att slåss mot alla och världen till slutet
och om du knullar med oss ​​får du ditt huvud sparkat in!
Knulla dig, knulla dig, knulla dig och knulla samhället till
Knulla dig, knulla dig, knulla dig och knulla världen för
mitt slag, mitt slag, mitt slag hör ingenstans
Mitt slag, mitt slag, mitt slag är hatade och fruktade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *