• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • blood for blood – waiting for the moment

Artist blood for blood - Låttitel waiting for the moment

Text och översättning: blood for blood - waiting for the moment. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av blood for blood! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i blood for blood och se vilka fler låtar vi har av blood for blood i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Long lonely nights
My thoughts are a mess
I know what I want but what I want I can't get
Can't tell what day it is sometimes sometimes I sit alone and I cry
And I think off all the things that have gone wrong with me in this life
Grim loneliness and sorrow thrives in me
The seeds of hate have matured at an accelerated rate causing doom to loom
Waiting for the moment I decide it's time to die
Grim loneliness and sorrow thrives in me
The seeds of hate have matured at an accelerated rate causing doom to loom
Waiting for the moment I decide it's time to die
My childhood memories are a pain ingrained in me
To reminisce is to open up old wounds I tried to leave and bury behind
I've lost I've lost too many times
I've failed I've failed in society's eyes
Fuck them fuck them I'll show them as much mercy as this life has shown me
Long lonely nights
My thoughts are a mess
I've known what I want but what I want I couldn't get
Can't tell what day it is sometimes sometimes I sit alone and I cry
And I think of all the things that have gone wrong with me in this life
Grim loneliness and sorrow thrives in me
The seeds of hate have matured at an accelerated rate causing doom to loom
Waiting for the moment I decide it's time to die
Grim loneliness and sorrow thrives in me
The seeds of hate have matured at an accelerated rate causing doom to loom
Waiting for the moment I decide it's time to die
To reminisce is to open up old wounds I tried to leave and bury behind
I try to better myself but the rush and stress of life
seems to have pushed everyone ahead and left me behind
I've lost I've lost too many times
I've failed I've failed in society's eyes
Fuck them fuck them I'll show them as much mercy as this life has shown me
Long painful nights
My thoughts are a mess
My thoughts have become one
I want to end it now
I want to take all those I hate with me on a journey of pain tonight
There won't be any thing you can do about it
cause when I decide it's time it'll be time for all to pay
It's the only way the only way for my conscience and soul to rest at ease
I belong nowhere
Outcast
I belong nowhere
Outsider

Översättning

Långa ensamma nätter
Mina tankar är en röra
Jag vet vad jag vill men vad jag vill kan jag inte få
Kan inte säga vilken dag det är ibland jag sitter ensam och gråter
Och jag tänker på alla saker som har gått fel med mig i det här livet
Grim ensamhet och sorg trivs i mig
Hatens frön har mognat i en snabbare takt och orsakat olycksfallet
Väntar på det ögonblick jag bestämmer att det är dags att dö
Grim ensamhet och sorg trivs i mig
Hatens frön har mognat i en snabbare takt och orsakat olycksfallet
Väntar på det ögonblick jag bestämmer att det är dags att dö
Mina barndomsminnen är inblandade i mig
Att komma ihåg är att öppna upp gamla sår som jag försökte lämna och begrava bakom mig
Jag har tappat jag har tappat för många gånger
Jag har misslyckats Jag har misslyckats i samhällets ögon
Knulla dem knulla dem jag ska visa dem lika mycket nåd som det här livet har visat mig
Långa ensamma nätter
Mina tankar är en röra
Jag har vetat vad jag vill, men vad jag vill kan jag inte få
Kan inte säga vilken dag det är ibland jag sitter ensam och gråter
Och jag tänker på alla saker som har gått fel med mig i det här livet
Grim ensamhet och sorg trivs i mig
Hatens frön har mognat i en snabbare takt och orsakat olycksfallet
Väntar på det ögonblick jag bestämmer att det är dags att dö
Grim ensamhet och sorg trivs i mig
Hatens frön har mognat i en snabbare takt och orsakat olycksfallet
Väntar på det ögonblick jag bestämmer att det är dags att dö
Att komma ihåg är att öppna upp gamla sår som jag försökte lämna och begrava bakom mig
Jag försöker förbättra mig själv men livets stress och stress
verkar ha drivit alla framåt och lämnat mig bakom mig
Jag har tappat jag har tappat för många gånger
Jag har misslyckats Jag har misslyckats i samhällets ögon
Knulla dem knulla dem jag ska visa dem lika mycket nåd som det här livet har visat mig
Långa smärtsamma nätter
Mina tankar är en röra
Mina tankar har blivit en
Jag vill avsluta det nu
Jag vill ta alla de jag hatar med mig på en smärtresa ikväll
Det finns inget du kan göra åt det
eftersom jag bestämmer att det är dags är det dags för alla att betala
Det är det enda sättet det enda sättet för mitt samvete och min själ att vila på
Jag hör ingenstans
Utstött
Jag hör ingenstans
Utomstående

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *