• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • blood for blood – the strain

Artist blood for blood - Låttitel the strain

Text och översättning: blood for blood - the strain. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av blood for blood! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i blood for blood och se vilka fler låtar vi har av blood for blood i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You'll never know the hate that I've known
Though you'll pretend that you hear
You're privileged You could never understand
So I will hurt you and you'll see
Desperate indignant with life's how I feel
Struggling to cope with it
Can't let them break my beliefs
Try hard (but) must realize
Life is just passing me by
Nothing comes easy in this world
Uphill battles ahead
Must correct the gross misuse
Of justice and liberty
We must stand up before it's too late
While they bitch and moan and say
That it offends them or someone else
Then we'll become a silent tolerate state
The want to better our way of life
To accept and not to question it
They say that's the way it should be
I think therefore I disagree
Anything I say is wrong
What they decide is what it must be
The sheep are quick to believe
My hate no one can take that from me
Anger the pain the strain
Brewing to explode
Anger the pain the strain
I look towards the future and see
That there's nothing set aside there for me
But a lonely death
With no one to mourn for my passing
Because I'll be another rebel dead
That made no difference in this nation
That doesn't like to hear the truth
Which is
Anger the pain the strain
I'll leave a fuckin scare
Anger the pain the strain
In this elitist life
Anger the pain the strain
In this elitist life
Anger the pain the strain
Cause my hate will overcome
Anything that ever stands in my way
Blinded why can't you see what I mean
The writing is on the wall
Open your eyes to the truth
Open your eyes to my truth
Open your eyes to my hate

Översättning

Du kommer aldrig att veta det hat jag känt
Även om du låtsas att du hör
Du är privilegierad Du kunde aldrig förstå
Så jag kommer att skada dig så får du se
Desperat upprörd över livet hur jag känner mig
Kämpar för att klara det
Kan inte låta dem bryta min tro
Försök hårt (men) måste inse
Livet passerar mig bara
Ingenting blir lätt i den här världen
Stigande strider framåt
Måste rätta till grovt missbruk
Av rättvisa och frihet
Vi måste stå upp innan det är för sent
Medan de tikar och klagar och säger
Att det kränker dem eller någon annan
Då blir vi ett tyst tolerant tillstånd
Viljan att förbättra vårt sätt att leva
Att acceptera och inte ifrågasätta det
De säger att det ska vara så
Jag tror därför att jag inte håller med
Allt jag säger är fel
Vad de bestämmer är vad det måste vara
Fåren är snabba att tro
Jag hatar ingen kan ta det från mig
Ilska smärtan påfrestningen
Brygger för att explodera
Ilska smärtan påfrestningen
Jag ser framåt och ser
Att det inte finns något avsatt där för mig
Men en ensam död
Med ingen att sörja för mitt bortgång
För att jag blir en annan rebell död
Det gjorde ingen skillnad i denna nation
Det gillar inte att höra sanningen
Vilket är
Ilska smärtan påfrestningen
Jag lämnar en jävla skräck
Ilska smärtan påfrestningen
I detta elitistiska liv
Ilska smärtan påfrestningen
I detta elitistiska liv
Ilska smärtan påfrestningen
För att mitt hat kommer att övervinna
Allt som någonsin står i min väg
Blinded varför kan du inte se vad jag menar
Skriften är på väggen
Öppna dina ögon för sanningen
Öppna dina ögon för min sanning
Öppna dina ögon för mitt hat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *