• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • blood for blood – revenge on society

Artist blood for blood - Låttitel revenge on society

Text och översättning: blood for blood - revenge on society. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av blood for blood! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i blood for blood och se vilka fler låtar vi har av blood for blood i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

The crime, birth, my motive's clear
My final objective is to destroy and conquer all that I fear
The fear's in me instilled through the years
That's causing growing pains I think I can't get it out
I get irritate so full of hate
The truth behind the madness I faced as of late
I get irrational but not emotional
Show no emotion will teach them to fear and respect
This world is going straight to hell fast
It's broke my heart and soul like shattered glass
It's very happiness feeds my hate
It's very existence will open the gates of rage
I'm filled with distress, I want to destroy
Everything that's ever filled me with rage
I'm filled with distress, I want to destroy
Everything you've ever known and loved
I seek revenge on society
To destroy all you've ever known
I want revenge on your world
For my crime of being born
This fucking life and world owe me
A lifetime of heartache and pain while you've thrived
And you don't fucking know me
I'll do all that I can to rip your world apart
And I, I, I, will prove why it was wrong for me to ever be
And I, I, I, I will unleash my vengeance upon thee
I seek revenge on your society
To destroy all you've ever loved
I seek revenge on this world
For my crime of being born
For the crime of being born
I seek revenge on your society
For the crime of being born
I seek revenge on your society
For the crime of being born
I seek revenge on your society
For the crime of being born

Översättning

Brottet, födelsen, mitt motiv är klart
Mitt slutmål är att förstöra och erövra allt som jag fruktar
Rädslan är i mig instillerad genom åren
Det orsakar växande smärtor. Jag tror att jag inte kan få ut det
Jag blir irriterad så full av hat
Sanningen bakom galenskapen jag mötte för sent
Jag blir irrationell men inte känslomässig
Visa inga känslor kommer att lära dem att frukta och respektera
Denna värld går direkt till helvetet snabbt
Det bröt mitt hjärta och själ som krossat glas
Det är väldigt lycka som matar mitt hat
Det är själva existensen kommer att öppna grindarna av ilska
Jag är fylld av nöd, jag vill förstöra
Allt som någonsin fyllt mig med ilska
Jag är fylld av nöd, jag vill förstöra
Allt du någonsin har känt och älskat
Jag söker hämnd på samhället
För att förstöra allt du någonsin har känt
Jag vill hämnas på din värld
För mitt brott att vara född
Det här jävla livet och världen är skyldig mig
En livstid av hjärtesorg och smärta medan du trivdes
Och du känner mig inte
Jag gör allt jag kan för att riva din värld isär
Och jag, jag, jag, kommer att bevisa varför det var fel för mig att någonsin vara
Och jag, jag, jag, jag kommer att släppa min hämnd på dig
Jag söker hämnd på ditt samhälle
För att förstöra allt du någonsin älskat
Jag söker hämnd på den här världen
För mitt brott att jag är född
För brottet att vara född
Jag hämnas på ditt samhälle
För brottet att vara född
Jag hämnas på ditt samhälle
För brottet att vara född
Jag söker hämnd på ditt samhälle
För brottet att vara född

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *