Artist blondfire - Låttitel young heart

Text och översättning: blondfire - young heart. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av blondfire! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i blondfire och se vilka fler låtar vi har av blondfire i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Some elated revelation
Comes from long lost sleepy eyes
So you turn a new rotation
And live a silent dreamy sigh
And you rise awake
And you rise too late
When you borrow your expressions
All the glass begins to fog
Over under over under
Don't know where you belong
And you lay awake
Cause sleep's a waste
Young heart, look what you found now
Sold her to the sky now
She's high above you
Now, now
Why don't you come down
Come on, we can ride to a true beginning
Love lost, but look what you found now
Give her to the past
Cause you're such a young heart
You're such a young heart
Your thoughts glide like a dancer
And your finger wears a string
All the verses you remember
But the chorus you can't sing
And you slip away
What a weight to weigh
Missing person in your presence
Innocent since the first day
Shine a light light up creation
Make the saints all go away
And you lie awake
Cause the truth's a waste
Young heart, look what you found now
Sold her to the sky now
She's high above you
Now, now
Why don't you come down
Come on, we can ride to a true beginning
Love lost, but look what you found now
Give her to the past
Cause you're such a young heart
You're such a young heart
You're such a young heart
Crawling to feel
What you need isn't all that matters now
From a walk to a wheel
You can turn to the brightest of them all
If you fall you can fly
You can think what you want about that now
All the crawls, all the wheels, rays of the sun
From the start you're the one
Young heart
You're such a young heart
You're such a young heart
You're such a young heart
You're such a young heart
Yeah you're such a young heart

Översättning

Något upprymd uppenbarelse
Kommer från förlorade sömniga ögon
Så du vänder en ny rotation
Och lev en tyst drömmande suck
Och du reser dig vaken
Och du stiger för sent
När du lånar dina uttryck
Hela glaset börjar dimma
Över under över under
Vet inte var du hör hemma
Och du låg vaken
För att sömn är slöseri
Ungt hjärta, se vad du hittade nu
Sålde henne till himlen nu
Hon är högt över dig
Nu Nu
Varför kommer du inte ner
Kom igen, vi kan åka till en riktig början
Kärlek förlorade, men se vad du hittade nu
Ge henne till det förflutna
För att du är ett så ungt hjärta
Du är ett så ungt hjärta
Dina tankar glider som en dansare
Och ditt finger bär en snöre
Alla verserna du minns
Men kören kan du inte sjunga
Och du glider iväg
Vilken vikt att väga
Saknad person i din närvaro
Oskyldig sedan första dagen
Skina ett ljus som lyser upp skapelsen
Låt alla helgon försvinna
Och du ligger vaken
För sanningen är slöseri
Ungt hjärta, se vad du hittade nu
Sålde henne till himlen nu
Hon är högt över dig
Nu Nu
Varför kommer du inte ner
Kom igen, vi kan åka till en riktig början
Kärlek förlorade, men se vad du hittade nu
Ge henne till det förflutna
För att du är ett så ungt hjärta
Du är ett så ungt hjärta
Du är ett så ungt hjärta
Kryper för att känna
Vad du behöver är inte allt som betyder något nu
Från en promenad till ett hjul
Du kan vända dig till det ljusaste av dem alla
Om du faller kan du flyga
Du kan tänka vad du vill om det nu
Alla krypningar, alla hjul, solens strålar
Från början är du den
Ungt hjärta
Du är ett så ungt hjärta
Du är ett så ungt hjärta
Du är ett så ungt hjärta
Du är ett så ungt hjärta
Ja, du är ett så ungt hjärta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *