Artist bleachers - Låttitel reckless love

Text och översättning: bleachers - reckless love. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bleachers! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bleachers och se vilka fler låtar vi har av bleachers i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I could use a bad disguise
To guard me in the darkest nights
I keep finding my way to the harshest words
I've got a strange, strange vision
Of a reckless love
Standing in a world of my own
They call it reckless love
So give me a chance to remember
What I've given up to defend you
I would burn my dreams away
Just to stand in the thankless shadows
Of your reckless love
Standing in a world of my own
They call it reckless love
Standing on the other side
Of your reckless love
Thinking on the other side
Of your reckless love
Get out
Stand Back
If you don't let go your gonna break me
Get out
Stand Back
If you don't let go your gonna break me
Get out
Stand Back
If you don't let go your gonna break me
Get out
Stand Back
If you don't let go your gonna break me
So give me a chance to remember
What I've given up to defend you
I have burned my dreams away
To stand in the broken shadows
Of your reckless love
Your thankless love
Your restless love
A thankless love
Your reckless love
It's a thankless love
Your reckless love
Your reckless love

Översättning

Jag kunde använda en dålig förklädnad
Att skydda mig i de mörkaste nätterna
Jag fortsätter att hitta vägen till de hårdaste orden
Jag har en konstig, konstig vision
Av en hänsynslös kärlek
Står i en egen värld
De kallar det hänsynslös kärlek
Så ge mig en chans att komma ihåg
Vad jag har gett upp för att försvara dig
Jag skulle bränna bort mina drömmar
Bara för att stå i de otacksamma skuggorna
Av din hänsynslösa kärlek
Står i en egen värld
De kallar det hänsynslös kärlek
Står på andra sidan
Av din hänsynslösa kärlek
Tänker på andra sidan
Av din hänsynslösa kärlek
Gå ut
Håll dig undan
Om du inte släpper kommer du att bryta mig
Gå ut
Håll dig undan
Om du inte släpper kommer du att bryta mig
Gå ut
Håll dig undan
Om du inte släpper kommer du att bryta mig
Gå ut
Håll dig undan
Om du inte släpper kommer du att bryta mig
Så ge mig en chans att komma ihåg
Vad jag har gett upp för att försvara dig
Jag har bränt bort mina drömmar
Att stå i trasiga skuggor
Av din hänsynslösa kärlek
Din otacksamma kärlek
Din rastlösa kärlek
En otacksam kärlek
Din hänsynslösa kärlek
Det är en otacksam kärlek
Din hänsynslösa kärlek
Din hänsynslösa kärlek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *