• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • blake shelton – the truth about men

Artist blake shelton - Låttitel the truth about men

Text och översättning: blake shelton - the truth about men. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av blake shelton! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i blake shelton och se vilka fler låtar vi har av blake shelton i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

We don't like to go out shopping, we don't care what's on sale
Just wanna sit with a bag full of chips watchin' the NFL
When you come over at half time, you say does this dress fit too tight
We just look you in the eye with a big fat lie
And say uh uh looks just right
Well that's the truth about men, that's the truth about us
We like to hunt and golf on our days off, scratch and spit and cuss
And no matter what line we hand you when we come dragging in
We ain't wrong, we ain't sorry, and it's probably gonna happen again
We hate watchin' Steel Magnolias, we like Rambo and Die Hard four
Jump up and down like fools when we see the new tools
At the Home Depot store we don't really
Wanna take you to dinner at some fancy restaurant
The only reason we do is 'cause we know it leads to
The one thing that we all want
Well, that's the truth about men, that's the truth about guys
We'd rather pick guitars and work on cars
Than work on the problems in our lives
And though we say it to you every now and then
We ain't wrong, we ain't sorry, and it's probably gonna happen again
Well, if you wanna know what we're all thinkin', it's nothing too complex
It's just something cold for drinking and a whole lot of s,e, yes
That's the truth about men, that's the truth about us
We like to hunt and golf and drive around lost
And scratch and spit and a whole lot of other disgusting stuff
And no matter what line we give you when we come crawling in
We ain't wrong, we ain't sorry and it's probably gonna happen again
We ain't wrong, We ain't sorry, and it's probably gonna happen
Sure it's gonna happen, you know it's gonna happen again
And that's the truth about men

Översättning

Vi gillar inte att shoppa, vi bryr oss inte vad som säljs
Vill du bara sitta med en påse full av marker och titta på NFL
När du kommer över vid halvtid säger du att den här klänningen passar för hårt
Vi ser dig bara i ögonen med en stor fet lögn
Och säg öh ser bra ut
Det är sanningen om män, det är sanningen om oss
Vi gillar att jaga och golfa på våra lediga dagar, skrapa och spotta och cuss
Oavsett vilken linje vi lämnar dig när vi kommer in
Vi är inte fel, vi är inte ledsna, och det kommer nog att hända igen
Vi hatar att titta på Steel Magnolias, vi gillar Rambo och Die Hard four
Hoppa upp och ner som dårar när vi ser de nya verktygen
På Home Depot-butiken gör vi det inte riktigt
Vill ta dig till middag på någon fin restaurang
Den enda anledningen till att vi gör är att vi vet att det leder till
Den enda sak som vi alla vill ha
Det är sanningen om män, det är sanningen om killar
Vi väljer hellre gitarrer och arbetar på bilar
Än att arbeta med problemen i våra liv
Och även om vi säger det till dig då och då
Vi är inte fel, vi är inte ledsna, och det kommer nog att hända igen
Om du vill veta vad vi alla tänker är det inget för komplicerat
Det är bara något kallt att dricka och en hel del s, e, ja
Det är sanningen om män, det är sanningen om oss
Vi gillar att jaga och golfa och köra förlorade
Och skrapa och spotta och en hel del andra motbjudande grejer
Oavsett vilken linje vi ger dig när vi kryper in
Vi är inte fel, vi är inte ledsna och det kommer nog att hända igen
Vi är inte fel, vi är inte ledsna, och det kommer förmodligen att hända
Visst att det kommer att hända, du vet att det kommer att hända igen
Och det är sanningen om män

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *