Artist blake shelton - Låttitel suffocating

Text och översättning: blake shelton - suffocating. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av blake shelton! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i blake shelton och se vilka fler låtar vi har av blake shelton i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Pain is growing like a vine stranglin' my heart
When I think the worst is over, that's right when it starts
Someone says your name, sometimes I don't feel a thing
But then there's days like today, whoa, that are suffocating
When I think it's dead and gone
Then it starts to rain, oh, and it grows again
I find myself out in your driveway
My hands are frozen on the wheel
And I can feel your love still suffocating
The memory of what used to be cuts me like a thorn
Loneliness starts rollin' in like thunder from the storm
My strength starts to sway, I feel the winds of change
It's such a paralyzing place, oh, and it's suffocating
When I think it's dead and gone
Then it starts to rain, oh, and it grows again
I find myself out in your driveway
My hands are frozen on the wheel
And I can feel your love still suffocating
Let the rain wash it all away
Can't you love me another day?
I curse myself
Cause nothin's changed, nothin's changed
When I think it's dead and gone
Then it starts to rain, oh, and it grows again
I find myself out in your driveway
My hands are frozen on the wheel
And I can feel your love still
Suffocating

Översättning

Smärtan växer som en stränglinje i mitt hjärta
När jag tror att det värsta är över är det rätt när det börjar
Någon säger ditt namn, ibland känner jag inte något
Men så finns det dagar som idag, va, som kvävs
När jag tror att den är död och borta
Sedan börjar det regna, åh, och det växer igen
Jag befinner mig ute i din uppfart
Mina händer är frusna på ratten
Och jag kan känna din kärlek fortfarande kvävas
Minnet av vad som brukade vara skär mig som en tagg
Ensamhet börjar rulla in som åska från stormen
Min styrka börjar svänga, jag känner förändringens vindar
Det är en så förlamande plats, åh, och det är kvävande
När jag tror att den är död och borta
Sedan börjar det regna, åh, och det växer igen
Jag befinner mig ute i din uppfart
Mina händer är frusna på ratten
Och jag kan känna din kärlek fortfarande kvävas
Låt regnet tvätta allt bort
Kan du inte älska mig en annan dag?
Jag förbannar mig själv
För att inget har förändrats, inget har förändrats
När jag tror att den är död och borta
Sedan börjar det regna, åh, och det växer igen
Jag befinner mig ute i din uppfart
Mina händer är frusna på ratten
Och jag känner fortfarande din kärlek
Kvävande

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *