• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • blake shelton – same old song

Artist blake shelton - Låttitel same old song

Text och översättning: blake shelton - same old song. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av blake shelton! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i blake shelton och se vilka fler låtar vi har av blake shelton i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Now I love country music
And I guess I always will
But these days when I turn on the radio
It's just not the same thrill
I like a song that gives me chill bumps
Now and then there's some that still do
But I'm fed up with the same old vanilla
Hey how 'bout you
I'm tired of the same old guy
With the same old song
About the same old love
It goes on and on
Same old guitar
And the same old strum
I may be country but I'm not dumb
Hey there mister songwriter
Come and visit in my home
Then tell me about life being perfect
And love that goes on and on and on
Then ride with me in my old Bronco
Down to the factory for eight hours
Then let me introduce you to my supervisor
Then write me a song about sunshine and flowers
And the same old guy
With the same old song
About the same old love
It goes on and on
Same old guitar
And the same old strum
I may be country but I'm not dumb
I want to hear a song about passion
I want to hear a song about sin
I want to hear a song about redemption
Yeah sing me one of them
Tell me about a cowboy in Australia
Tell me about a prisoner in China
Tell me about some old stock car driver
Down in Owensburg, South Carolina
Instead of the same old guy
With the same old song
About the same old love
It goes on and on and on
Same old guitar
And the same old strum
I may be country but I'm not dumb
Same old, same old, same old

Översättning

Nu älskar jag countrymusik
Och jag antar att jag alltid kommer att göra det
Men de här dagarna när jag sätter på radion
Det är bara inte samma spänning
Jag gillar en låt som ger mig chill stötar
Ibland finns det några som fortfarande gör
Men jag är trött på samma gamla vanilj
Hej hur är det med dig
Jag är trött på samma gamla kille
Med samma gamla sång
Om samma gamla kärlek
Det fortsätter och fortsätter
Samma gamla gitarr
Och samma gamla strum
Jag kanske är land men jag är inte dum
Hej där mister låtskrivare
Kom och besök mitt hem
Berätta sedan om livet är perfekt
Och kärlek som fortsätter och fortsätter och fortsätter
Rid sedan med mig i min gamla Bronco
Ner till fabriken i åtta timmar
Låt mig presentera dig för min handledare
Skriv sedan en låt om solsken och blommor till mig
Och samma gamla kille
Med samma gamla sång
Om samma gamla kärlek
Det fortsätter och fortsätter
Samma gamla gitarr
Och samma gamla strum
Jag kanske är land men jag är inte dum
Jag vill höra en sång om passion
Jag vill höra en sång om synd
Jag vill höra en sång om inlösen
Ja sjung mig en av dem
Berätta om en cowboy i Australien
Berätta om en fånge i Kina
Berätta om en gammal bilförare
Nere i Owensburg, South Carolina
Istället för samma gamla kille
Med samma gamla sång
Om samma gamla kärlek
Det fortsätter och fortsätter och fortsätter
Samma gamla gitarr
Och samma gamla strum
Jag kanske är land men jag är inte dum
Samma gamla, samma gamla, samma gamla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *