• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • blake shelton – granddaddy s gun

Artist blake shelton - Låttitel granddaddy s gun

Text och översättning: blake shelton - granddaddy s gun. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av blake shelton! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i blake shelton och se vilka fler låtar vi har av blake shelton i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

It sits above the mantle on a couple rusty nails
And it's worth a bunch of money but it damn sure ain't for sale
The good Lord only knows all the stories it could tell
Granddaddy's gun
He bought it new out of a Sears & Roebuck catalogue
And it shot a many shell over the top of an old bird dog
And it backed a burglar down when grandma took the safety off
Granddaddy's gun
It's just a double barrel 12
The stock is cracked and it kicks like hell
It wouldn't mean what it means to me to no one
I can hear his voice when I put it to my shoulder
"A gun's like a woman, son it's all how you hold her"
He taught me a whole lot more than how to hunt
And one of these days I'll pass it on to my son
Granddaddy's gun
He handed it to me on the day I turned 13
With a half-shot box of shells and a kit to keep it clean
I keep a picture in the case of that sweet old man and me
With granddaddy's gun
It's just a double barrel 12
The stock is cracked and it kicks like hell
It wouldn't mean what it means to me to no one
I can hear his voice when I put it to my shoulder
"A gun's like a woman, son it's all how you hold her"
He taught me a whole lot more than how to hunt
And one of these days I'll pass it on to my son
Granddaddy's gun
There's a long beard living on the living room wall
That I got with a box call
And granddaddy's gun
There's a shot up stop sign on 49
That me and Billy Joe took out one night
With granddaddy's gun
Granddaddy's gun
It sits above the mantle on a couple rusty nails
And it's worth a bunch of money but it damn sure ain't for sale

Översättning

Den sitter ovanför manteln på ett par rostiga naglar
Och det är värt en massa pengar, men det är helt säkert inte till salu
Den goda Herren känner bara till alla historier den kan berätta
Farfars pistol
Han köpte det nytt ur en Sears & Roebuck-katalog
Och det sköt många skal över toppen av en gammal fågelhund
Och det backade en inbrottstjuv när mormor tog av sig säkerheten
Farfars pistol
Det är bara ett dubbelt fat 12
Beståndet är knäckt och det sparkar som fan
Det skulle inte betyda vad det betyder för mig för ingen
Jag hör hans röst när jag lägger den på axeln
"En pistol är som en kvinna, son, det är så du håller henne"
Han lärde mig mycket mer än hur jag jagade
Och en av dessa dagar ska jag ge den vidare till min son
Farfars pistol
Han överlämnade den till mig den dagen jag blev 13
Med en halv-shot låda med skal och ett kit för att hålla den ren
Jag håller en bild när det gäller den söta gamla mannen och jag
Med farfars pistol
Det är bara ett dubbelt fat 12
Beståndet är knäckt och det sparkar som fan
Det skulle inte betyda vad det betyder för mig för ingen
Jag hör hans röst när jag lägger den på axeln
"En pistol är som en kvinna, son, det är så du håller henne"
Han lärde mig mycket mer än hur jag jagade
Och en av dessa dagar ska jag ge den vidare till min son
Farfars pistol
Det finns ett långt skägg som bor på vardagsrummet
Det fick jag med ett telefonsamtal
Och farfars pistol
Det finns ett skott upp stoppskylt på 49
Att jag och Billy Joe tog ut en natt
Med farfars pistol
Farfars pistol
Den sitter ovanför manteln på ett par rostiga naglar
Och det är värt en massa pengar, men det är helt säkert inte till salu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *