Artist blake shelton - Låttitel buzzin

Text och översättning: blake shelton - buzzin. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av blake shelton! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i blake shelton och se vilka fler låtar vi har av blake shelton i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Work, work, work, man that's all I ever do
Been hitting it, getting it, giving it, living them working man blues
Working on that pick-up, working on that check
Working on that twerking, man it still ain't working yet
Hey, can I get a little, "amen"
Anybody been where I've been
It just don't stop when you punch that clock
Gotta rock on right through the weekend
Gotta keep on keeping on, gotta keep that percolator perking
Got a will, got a way, got a hang, got a how
And right now I'm just working on a big buzz
Picking off them floaters from the ice tub
Sipping them suds and hanging with my buds
Speaking of buds, who's got a light?
Gonna probably take all night and I'll be right here
Chilling like a villain on my redwood deck
You ain't seen nothing yet
I'll be getting on my order, until further notice
I'll be b-b-b-buzzin, b-b-b-buzzin
Mm, baby girl when you get a few in you
Don't you know that you tend to get a little wild
(Get a little wild, get a little wild child, get a little wild)
When you're shooting that fireball whiskey
Get to getting all fireball frisky, you a hot little jockey
Nothing rocks me like you rocking me on a big buzz
Picking off them floaters from the ice tub
Sipping them suds and hanging with my buds
Speaking of buds, who's got a light?
Gonna probably take all night and I'll be right here
Chilling like a villain on my redwood deck
You ain't seen nothing yet
I'll be getting on my order, until further notice
I'll be b-b-b-b-buzzin, b-b-b-b-buzzin
B-b-b-buzzin
B-b-b-buzzin
B-b-b-buzzin
Alright
Mmm b-b-b-buzzin
B-b-b-buzzin baby
Buzzin

Översättning

Arbeta, arbeta, arbeta, man det är allt jag någonsin gör
Har träffat det, fått det, ge det, leva dem arbetande man blues
Arbetar med den upphämtningen, arbetar med den kontrollen
Arbetar med den twerking, men det fungerar fortfarande inte än
Hej, kan jag få lite, "amen"
Någon har varit där jag har varit
Det slutar bara inte när du slår den klockan
Måste rocka igenom hela helgen
Måste fortsätta, måste hålla perkolatorn perking
Fick ett testamente, fick ett sätt, fick en hänga, fick ett hur
Och just nu jobbar jag bara med ett stort surr
Plocka av dem flottörer från isbadet
Sippar dem skum och hänger med mina knoppar
På tal om knoppar, vem har ett ljus?
Kommer antagligen att ta hela natten så kommer jag direkt här
Kylar som en skurk på mitt redwood-däck
Du har inte sett någonting än
Jag kommer att få min beställning tills vidare
Jag ska vara b-b-b-buzzin, b-b-b-buzzin
Mm, baby flicka när du får några i dig
Vet du inte att du tenderar att bli lite vild
(Bli lite vild, få ett lite vildt barn, bli lite vild)
När du skjuter den där eldkula whiskyen
Låt dig få allt eldklot, du är en het liten jockey
Ingenting vaggar mig som att du gungar mig på ett stort surr
Plocka av dem flottörer från isbadet
Sippar dem skum och hänger med mina knoppar
På tal om knoppar, vem har ett ljus?
Kommer antagligen att ta hela natten så kommer jag direkt här
Kylar som en skurk på mitt redwood-däck
Du har inte sett någonting än
Jag kommer att få min beställning tills vidare
Jag ska vara b-b-b-b-buzzin, b-b-b-b-buzzin
B-b-b-buzzin
B-b-b-buzzin
B-b-b-buzzin
OK
Mmm b-b-b-buzzin
B-b-b-buzzin baby
Buzzin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *