• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • blaine larsen – baby don t get hooked on me

Artist blaine larsen - Låttitel baby don t get hooked on me

Text och översättning: blaine larsen - baby don t get hooked on me. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av blaine larsen! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i blaine larsen och se vilka fler låtar vi har av blaine larsen i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Girl you're gettin' that look in your eyes,
and it's starting to worry me.
I ain't ready for no family ties,
nobody's gonna hurry me.
Just keep it friendly girl 'cause I don't want to leave,
Don't start clinging to me girl 'cause I can't breathe.
Baby, baby don't get hooked on me.
Baby, baby don't get hooked on me.
'Cause I'll just use you then I'll set you free.
Baby, baby don't get hooked on me.
Girl you're a hot blooded woman, child,
and it's warm where you're touching me.
But I can tell by your tremblin' smile,
you're seeing way too much in me.
Girl don't let your life get tangled up with mine,
'cause I'll just leave you, I can't take no clinging vine.
Baby, baby don't get hooked on me.
Baby, baby don't get hooked on me.
'Cause I'll just use you then I'll set you free.
Baby, baby don't get hooked on me.

Översättning

Tjej du kommer att se ut i dina ögon,
och det börjar oroa mig.
Jag är inte redo för några familjeband,
ingen kommer skynda mig.
Håll det bara vänligt tjej för jag vill inte gå,
Börja inte hålla fast vid mig tjej för jag kan inte andas.
Baby, baby blir inte hakad på mig.
Baby, baby blir inte hakad på mig.
För att jag bara använder dig då släpper jag dig.
Baby, baby blir inte hakad på mig.
Flicka du är en hetblodig kvinna, barn,
och det är varmt där du rör mig.
Men jag kan säga med ditt skakande leende,
du ser alldeles för mycket i mig.
Flicka låter inte ditt liv trassla ihop med mitt,
för att jag bara lämnar dig, jag kan inte ta någon klamrande vinstock.
Baby, baby blir inte hakad på mig.
Baby, baby blir inte hakad på mig.
För att jag bara använder dig då släpper jag dig.
Baby, baby blir inte hakad på mig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *