• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • black deep white – tonight you are the meaning of love

Artist black deep white - Låttitel tonight you are the meaning of love

Text och översättning: black deep white - tonight you are the meaning of love. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av black deep white! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i black deep white och se vilka fler låtar vi har av black deep white i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

TONIGHT (YOU ARE THE MEANING OF LOVE)
(MUSIC & LYRICS: DAVE SHADOW)
TAKE ME DOWN TO THE REALM OF LOVE
WHERE EVERYBODYS READY TO BE THE ONE
I WANNA BE A SHINING STAR
THE GLITTER OF THE DAWN AND THE RISING SUN
YOUR LOVE IS
THE STORY OF A BROKEN HEART
FROM THE CRADLE TO THE GRAVE OF LUST
INCOMING
WERE HEADING FOR A BRAND NEW RUSH
TO INCREASE ALL OUR BEST
(CHORUS)
TONIGHT
WE WILL SHOW WHO WE ARE
AND RESET FROM THE START
TONIGHT
LET ME FEEL WHAT YOU FEEL
LIKE OUR OWN TRAGEDY
TONIGHT
WE WILL SHOUT WHO WE ARE
AND DEFEND WHAT WE TRUST
TONIGHT
LET ME FEEL WHAT YOU FEEL
LIKE OUR OWN TRAGEDY
LETS WATCH EM CREEP
AND BOW TO US
WERE ABLAZE WITH THE LIGHT
OF THE RISING SUN
WE ARE STRONGER THAN A LOADED GUN
AND EVER READY AND STEADY
TO HIT AND STUN
NO THRESHOLD
NO BORDER WE CAN OVERCOME
CAUSE WERE DRIVEN
BY THE STRENGTH OF LOVE
STILL RUNNING
WERE HEADING FOR A BRAND NEW RUSH
TO INCREASE ALL OUR BEST
(CHORUS)
IN EVERYTHING I SEE YOU ARE
MY ONLY POINT OF VIEW
MY REFLECTION
WHATEVER I NEED TO GET
MY RESOURCE
YOU ARE THE MEANING OF LOVE
(CHORUS)

Översättning

I KVÄLD (DU ÄR BETYDNING AV KÄRLEK)
(MUSIK & LYRIK: DAVE SHADOW)
TA MIG NER TILL KÄRLEKSKAPET
VAR ALLA KLARAR VARA EN
Jag vill vara en lysande stjärna
DAGENS GLITTER OCH DEN STIGANDE SOLEN
DIN KÄRLEK ÄR
Berättelsen om ett brutet hjärta
FRÅN VAGGA TILL LUSTGRAV
INKOMMANDE
HUVUDSRETT FÖR EN SPELNY RUSH
FÖR ATT ÖKA ALLA VÅRA BÄSTA
(KÖR)
I KVÄLL
VI VISAR VEM VI ÄR
OCH ÅTERSTÄLL FRÅN START
I KVÄLL
Låt mig känna vad du känner
SOM VÅR EGEN TRAGEDI
I KVÄLL
Vi kommer att ropa vem vi är
OCH FÖRSVARA VAD VI LITAR PÅ
I KVÄLL
Låt mig känna vad du känner
SOM VÅR EGEN TRAGEDI
Låt oss titta på EM CREEP
OCH BÖJA TILL OSS
VAR FÄRDIG MED LJUSET
AV DEN STIGANDE SOLEN
Vi är starkare än en laddad pistol
OCH NÅGONSIN KLAR OCH STADIG
ATT SLÅ OCH JÄVLA
INGEN TRÖSEL
INGEN GRÄNS VI KAN ÖVERVINNA
Orsaken kördes
MED KÄRLEKENS STYRKA
FORTFARANDE AKTIV
HUVUDSRETT FÖR EN SPELNY RUSH
FÖR ATT ÖKA ALLA VÅRA BÄSTA
(KÖR)
I allt jag ser är du
MIN ENDA SYNPUNKT
MIN SPEGELBILD
Oavsett vad jag behöver få
MIN RESURS
DU ÄR BETYDNING AV KÄRLEK
(KÖR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *