• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – you re just a no account

Artist billie holiday - Låttitel you re just a no account

Text och översättning: billie holiday - you re just a no account. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

You're just a no account
You never will amount to nothin' at all
When there is work to do and someone yells for you
You don't hear them call
The Good Lord set aside his Sundays
For folks to rest
More that one day's rest is wrong
You start restin' Sunday and rest so hard
You're tired the whole week long
You're just a no account
You never will amount to nothin' at all
I just can't figure how each time you milk the cow
The tit gets so small
We got machines to do your work for you
But you won't press the button on the wall
You're just a no account
You never will amount to nothin' at all
You're just a no account
You never will amount to nothin' at all
I just can't figure how each time you milk the cow
The tit gets so small
We got machines to do your work for you
But you won't press the button on the wall
You're just a no account
You never will amount to nothin' at all

Översättning

Du är bara ett nej-konto
Du kommer aldrig att utgöra någonting alls
När det finns arbete att göra och någon skriker åt dig
Du hör inte dem ringa
Den gode Herren avsatte sina söndagar
För folk att vila
Mer att en dags vila är fel
Du börjar vila söndag och vila så hårt
Du är trött hela veckan
Du är bara ett nej-konto
Du kommer aldrig att utgöra någonting alls
Jag förstår bara inte hur varje gång du mjölkar kon
Mejsen blir så liten
Vi har maskiner för att göra ditt arbete åt dig
Men du kommer inte att trycka på knappen på väggen
Du är bara ett nej-konto
Du kommer aldrig att utgöra någonting alls
Du är bara ett nej-konto
Du kommer aldrig att utgöra någonting alls
Jag kan bara inte förstå hur varje gång du mjölkar kon
Mejsen blir så liten
Vi har maskiner för att göra ditt arbete åt dig
Men du kommer inte att trycka på knappen på väggen
Du är bara ett nej-konto
Du kommer aldrig att utgöra någonting alls

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *