• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – yankee doodle never went to town

Artist billie holiday - Låttitel yankee doodle never went to town

Text och översättning: billie holiday - yankee doodle never went to town. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Yankee Doodle never went to town
I just discovered the story was phony
Let me give you all the real low down
He didn't even own a pony
He was really very short and fat
While in the story so skinny and moany
And so hungry that he ate his hat
And called the feather Macaroni
Underneath the chestnut tree
He and the blacksmith would sip that tea
Then he'd bring out his uniform all low down
That's how he went to town
Yankee Doodle tried to leave one day
Took his belongings and mounted his saddle
But he never got it on his way
'Cause he didn't have a pony and the fairy tale is phony
How could Yankee Doodle go to town?

Översättning

Yankee Doodle åkte aldrig till stan
Jag upptäckte just att berättelsen var falsk
Låt mig ge dig alla riktiga låg ner
Han ägde inte ens en ponny
Han var verkligen väldigt kort och fet
Medan i berättelsen så mager och moany
Och så hungrig att han åt sin hatt
Och kallade fjädern Makaroner
Under kastanjeträdet
Han och smeden skulle smutta på det teet
Då tog han fram sin uniform helt nere
Så gick han till stan
Yankee Doodle försökte lämna en dag
Tog sina tillhörigheter och monterade sin sadel
Men han fick det aldrig på väg
För han hade ingen ponny och sagan är falsk
Hur kunde Yankee Doodle åka till stan?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *