• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – when your lover has gone

Artist billie holiday - Låttitel when your lover has gone

Text och översättning: billie holiday - when your lover has gone. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

What good is the scheming, the planning and dreaming
That comes with each new love affair
The dreams that we cherish, so often might perish
And leaves you with castles in air
When you're alone, who cares for starlit skies
When you're alone, the magic moonlight dies
At break of dawn, there is no sunrise
When your lover has gone
What lonely hours, the evening shadows bring
What lonely hours, with memories lingering
Like faded flowers, life can't mean anything
When your lover has gone

Översättning

Vad bra är planeringen, planeringen och drömmen
Det kommer med varje ny kärleksaffär
Drömmarna som vi värnar om så ofta kan försvinna
Och lämnar dig med slott i luften
När du är ensam, vem bryr sig om stjärnbelyst himmel
När du är ensam dör det magiska månskenet
I gryningen är det ingen soluppgång
När din älskare har gått
Vilka ensamma timmar ger kvällskuggorna
Vilka ensamma timmar, med minnen som dröjer kvar
Som bleka blommor kan livet inte betyda någonting
När din älskare har gått

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *