• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – this is my last affair

Artist billie holiday - Låttitel this is my last affair

Text och översättning: billie holiday - this is my last affair. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Can't you see
What love and romance have done to me
I'm not the same as I used to be
This is my last affair
Tragedy just seems to be the end of me
My happiness is misery
This is my last affair
Right from the start
You took my love
Tore my heart apart
Now there's nothing new to look forward to
My dreams won't come true
So I'll make a vow, make a vow
No more to love's line will I bow
I cross my heart and feel it now
This is my last affair

Översättning

Ser du inte
Vilken kärlek och romantik har gjort mig
Jag är inte samma som jag brukade vara
Det här är min sista affär
Tragedi verkar bara vara slutet på mig
Min lycka är elände
Det här är min sista affär
Redan från början
Du tog min kärlek
Rivade mitt hjärta isär
Nu finns det inget nytt att se fram emot
Mina drömmar går inte i uppfyllelse
Så jag ska göra ett löfte, göra ett löfte
Inte mer till kärlekslinjen kommer jag att böja mig
Jag korsar mitt hjärta och känner det nu
Det här är min sista affär

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *