• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – these foolish things

Artist billie holiday - Låttitel these foolish things

Text och översättning: billie holiday - these foolish things. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

A cigarette that bears a lipstick's traces,
An airline ticket to romantic places,
A fairgrounds painted swings,
These foolish things remind me of you.
A tinkling piano in the next apartment,
Those stumbling words that told you what my heart meant,
And still my heart has wings.
These foolish things remind me of you.
You came, you saw, you conquered me.
When you did that to me, I knew somehow
It had to be.
The winds of March that make my heart a dancer,
A telephone that rings but who's to answer.
Oh, how the thought of you clings.
These foolish things remind me of you.

Översättning

En cigarett som har spår av läppstift,
En flygbiljett till romantiska platser,
En tivoli målade gungor,
Dessa dåraktiga saker påminner mig om dig.
Ett pinglande piano i nästa lägenhet,
De snubblande orden som berättade vad mitt hjärta menade,
Och fortfarande har mitt hjärta vingar.
Dessa dåraktiga saker påminner mig om dig.
Du kom, du såg, du erövrade mig.
När du gjorde det mot mig visste jag på något sätt
Det måste vara.
Vindarna i mars som gör mitt hjärta till dansare,
En telefon som ringer men vem som ska svara.
Åh, hur tanken på dig håller fast.
Dessa dåraktiga saker påminner mig om dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *