• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – the way you look tonight

Artist billie holiday - Låttitel the way you look tonight

Text och översättning: billie holiday - the way you look tonight. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Someday when I'm awfully low
When the world is cold
I will feel a glow
Just thinking of you
And the way you look tonight
Oh, but you're lovely
With your smile so warm
And your cheeks so soft
There is nothing for me
But to love you
Just the way you look tonight
With each word
Your tenderness grows
Tearing my fear apart
And that laugh
That wrinkles your nose
Touches my foolish heart
Lovely, never never change
Keep that breathless charm
Won't you please arrange it
Cause I love you
Just the way you look tonight

Översättning

En dag när jag är väldigt låg
När världen är kall
Jag kommer att känna en glöd
Tänker bara på dig
Och hur du ser ut ikväll
Åh, men du är underbar
Med ditt leende så varmt
Och dina kinder så mjuka
Det finns inget för mig
Men att älska dig
Precis som du ser ut ikväll
Med varje ord
Din ömhet växer
Riva isär min rädsla
Och det skrattet
Det rynkar i näsan
Berör mitt dåraktiga hjärta
Härlig, aldrig förändras aldrig
Behåll den andfådda charmen
Vill du inte ordna det
För jag älskar dig
Precis som du ser ut ikväll

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *