• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – sun showers

Artist billie holiday - Låttitel sun showers

Text och översättning: billie holiday - sun showers. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Sun showers
Never mind the rain
The sun will shine again
Through sun showers
In a little while
They sky above will smile
Like luster that follows your kiss
Dark clouds of sorrow
Will soon be a sunny tomorrow
While sun flowers
Raise their happy eyes
Up to the flaming skies
Then sun showers
Leave us as they follow
Rainbows in our hearts

Översättning

Solduschar
Tänk på regnet
Solen kommer att skina igen
Genom solduschar
Om en liten stund
De sky ovan kommer att le
Som glans som följer din kyss
Mörka moln av sorg
Kommer snart att bli soligt imorgon
Medan solen blommar
Lyft deras glada ögon
Upp till den flammande himlen
Sedan solsken
Lämna oss när de följer
Regnbågar i våra hjärtan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *