• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – some other spring

Artist billie holiday - Låttitel some other spring

Text och översättning: billie holiday - some other spring. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Some other spring
I'll try to love
Now I still cling
To faded blossoms
Fresh from worn
Left crushed and torn
Like the love affair I mourn
Some other spring
When twilight falls
Will the night bring
Another to me
Not your kind
But let me find
It's not true that love is blind
Sunshine's around me
But deep in my heart
It's cold as ice
Love, once you've found me
But can that story unfold twice
Some other spring
Will my heart awake
Stirring to sing
Love's magic music
Then forget the old duet
And love in some other spring
Sunshine's around me
But deep in my heart
It's cold as ice
Love, once you've found me
But can that story be told twice
Some other spring
Will my heart awake
Stirring to sing
Love's magic music
Then forget the old duet
And love in some other spring

Översättning

Någon annan vår
Jag ska försöka älska
Nu håller jag fortfarande fast
Till bleka blommor
Fräsch från sliten
Vänster krossad och sönderriven
Liksom kärleksaffären jag sörjer
Någon annan vår
När skymningen faller
Kommer natten
En annan för mig
Inte din sort
Men låt mig hitta
Det är inte sant att kärlek är blind
Solsken är runt mig
Men djupt i mitt hjärta
Det är kallt som is
Kärlek, när du väl har hittat mig
Men kan den historien utvecklas två gånger
Någon annan vår
Kommer mitt hjärta att vakna
Rör om att sjunga
Kärlekens magiska musik
Glöm sedan den gamla duetten
Och kärlek någon annan vår
Solsken är runt mig
Men djupt i mitt hjärta
Det är kallt som is
Kärlek, när du väl har hittat mig
Men kan den historien berättas två gånger
Någon annan vår
Kommer mitt hjärta att vakna
Rör om att sjunga
Kärlekens magiska musik
Glöm sedan den gamla duetten
Och kärlek någon annan vår

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *