• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – say it with a kiss

Artist billie holiday - Låttitel say it with a kiss

Text och översättning: billie holiday - say it with a kiss. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

There's snowflakes in the sky
And geese are flying high
But it's April in my heart again
The devil got his due
Love's holiday is through
Love and I have made a happy start again
Through leaves lie on the ground
The world just turned around
It isn't Fall at all you see
It's Spring that I have found
There's frost in Central Park
At five it's almost dark
What's the difference
When you've heard love's sweet amend
There's snowflakes in the sky
And geese are flying high
But there's April in my heart again

Översättning

Det finns snöflingor på himlen
Och gäss flyger högt
Men det är april i mitt hjärta igen
Djävulen fick sin rätt
Kärlekens semester är över
Kärlek och jag har gjort en lycklig start igen
Genom blad ligger på marken
Världen vände sig bara
Det är inte Fall alls som du ser
Det är vår som jag har hittat
Det finns frost i Central Park
Vid fem är det nästan mörkt
Vad är skillnaden
När du har hört kärlekens söta ändring
Det finns snöflingor på himlen
Och gäss flyger högt
Men det är april i mitt hjärta igen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *