• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – pennies from heaven

Artist billie holiday - Låttitel pennies from heaven

Text och översättning: billie holiday - pennies from heaven. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Oh every time it rains
It rains pennies from heaven
Don't you know each cloud contains
Pennies from heaven
You'll find your fortune
Fallin' all over town
Be sure that your umbrella is upside down
Trade them for a package of sunshine and flowers
It you want the things you love
You must have showers
So when you hear it thunder
Don't run under a tree
There'll be pennies from heaven
For you and me
The world was bright when you loved me
Sweet was the touch of your lips
The world went dark when you left me
And then there came a total eclipse
Nobody knows how cruel fate can be
How close together love and hate can be
Goodbye, just clean the slate for me
That's life I guess

Översättning

Åh varje gång det regnar
Det regnar öre från himlen
Vet du inte att varje moln innehåller
Pennies from heaven
Du hittar din förmögenhet
Faller över hela staden
Se till att ditt paraply är upp och ner
Byt dem mot ett paket med solsken och blommor
Det du vill ha de saker du älskar
Du måste ha duschar
Så när du hör det åska
Kör inte under ett träd
Det kommer öre från himlen
För dig och mig
Världen var ljus när du älskade mig
Söt var beröring av dina läppar
Världen blev mörk när du lämnade mig
Och sedan kom en total förmörkelse
Ingen vet hur grymt ödet kan vara
Hur nära kärlek och hat kan vara
Adjö, rengör bara skifferna för mig
Det är livet antar jag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *