• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – one two button your shoe

Artist billie holiday - Låttitel one two button your shoe

Text och översättning: billie holiday - one two button your shoe. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

One two button your shoe
Put on your coat and hat
I'll play a game like that
While I'm waiting for you
Three tour open the door
Hurry for heaven's sake
I count each step you take
While I'm waiting for you
Five six my eyes are fixed
On that picture of your charm
Seven eight you're at the gate
And you walk into my arms
None ten kiss me again
Tell me you get a thrill
Just as I hope you will
While I'm waiting for you

Översättning

En sko med två knappar
Ta på dig din kappa och hatt
Jag spelar ett sådant spel
Medan jag väntar på dig
Tre turné öppnar dörren
Skynda dig för himmelens skull
Jag räknar varje steg du tar
Medan jag väntar på dig
Fem sex mina ögon är fasta
På den bilden av din charm
Sju åtta är du vid porten
Och du går in i mina armar
Ingen tio kysser mig igen
Berätta att du får en spänning
Precis som jag hoppas att du kommer att göra
Medan jag väntar på dig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *