• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – my old flame

Artist billie holiday - Låttitel my old flame

Text och översättning: billie holiday - my old flame. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

My old flame
I can't even think of his name
But it's funny now and then
How my thoughts go flashing back again
To my old flame
My old flame
My new lovers all seem so tame
For I haven't met a gent
So magnificent or elegant
As my old flame
I've met so many men
With fascinating ways
A fascinating gaze in their eyes
Some who sent me up to the skies
But their attempts at love
Were only imitations of
My old flame
I can't even think of his name
But I'll never be the same
Until I discover what became
Of my old flame
I've met so many men
With fascinating ways
A fascinating gaze in their eyes
Some who sent me up to the skies
But their attempts at love
Were only imitations of
My old flame
I can't even think of his name
But I'll never be the same
Until I discover what became
Of my old flame

Översättning

Min gamla flamma
Jag kan inte ens tänka på hans namn
Men det är roligt då och då
Hur mina tankar blinkar tillbaka igen
Till min gamla flamma
Min gamla flamma
Mina nya älskare verkar alla så tama
För jag har inte träffat en gent
Så magnifik eller elegant
Som min gamla flamma
Jag har träffat så många män
Med fascinerande sätt
En fascinerande blick i deras ögon
Några som skickade mig upp till himlen
Men deras försök till kärlek
Var bara imitationer av
Min gamla flamma
Jag kan inte ens tänka på hans namn
Men jag blir aldrig densamma
Tills jag upptäcker vad som blev
Av min gamla flamma
Jag har träffat så många män
Med fascinerande sätt
En fascinerande blick i deras ögon
Några som skickade mig upp till himlen
Men deras försök till kärlek
Var bara imitationer av
Min gamla flamma
Jag kan inte ens tänka på hans namn
Men jag blir aldrig densamma
Tills jag upptäcker vad som blev
Av min gamla flamma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *