• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – keeps on a rainin

Artist billie holiday - Låttitel keeps on a rainin

Text och översättning: billie holiday - keeps on a rainin. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

One dark and stormy night
Big John was feeling blue
Ain't he didn't seem right
So he didn't know just what to do
I said do please tell me
Ain't you satisfied?
He looked around so pitiful
And to me he replied
Keeps on raining
Look how it's raining
Daddy he can't make no time
Wind keeps blowing
Howl wind's blowing
Soon I'll find
In the wintertime
When it starts to snow
I know, Billy
You've got to have some dough
Keeps on raining
Look how it's raining
Daddy, he can't make no time
Ain't the rain just beautiful?
Some people say
But I'd rather see it
In a fine movie place
Keeps on raining
Look how it's raining
Your daddy he can't make no time
No daddy, he can't make no time

Översättning

En mörk och stormig natt
Big John kände sig blå
Han verkade inte ha rätt
Så han visste inte precis vad han skulle göra
Jag sa snälla berätta för mig
Är du inte nöjd?
Han såg sig så ynklig
Och till mig svarade han
Fortsätter att regna
Titta hur det regnar
Pappa han kan inte ta sig tid
Vinden fortsätter att blåsa
Ulan blåser
Snart hittar jag det
På vintern
När det börjar snöa
Jag vet, Billy
Du måste ha lite deg
Fortsätter att regna
Titta hur det regnar
Pappa, han kan inte ta sig tid
Är inte regnet bara vackert?
Vissa säger
Men jag skulle hellre se det
På en bra filmplats
Fortsätter att regna
Titta hur det regnar
Din pappa han kan inte göra någon tid
Ingen pappa, han kan inte ta sig tid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *