• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – iu2019ll get by as long as i have you

Artist billie holiday - Låttitel iu2019ll get by as long as i have you

Text och översättning: billie holiday - iu2019ll get by as long as i have you. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I'll get by
As long as I have you
Though there be rain
And darkness too
I'll not complain
I'll see it through
Poverty
May come to me, it's true
But what care I
Say, I'll get by
As long as I have you.
But what care I
Say, I'll get by
As long as I have you.

Översättning

Jag klarar mig
Så länge jag har dig
Även om det kommer regn
Och mörker också
Jag klagar inte
Jag ser igenom det
Fattigdom
Kan komma till mig, det är sant
Men vilken vård jag
Säg, jag klarar mig
Så länge jag har dig.
Men vilken vård jag
Säg, jag klarar mig
Så länge jag har dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *