• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – i m a fool to want you

Artist billie holiday - Låttitel i m a fool to want you

Text och översättning: billie holiday - i m a fool to want you. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I'm a fool to want you
I'm a fool to want you
To want a love that can't be true
A love that's there for others too
I'm a fool to hold you
Such a fool to hold you
To seek a kiss not mine alone
To share a kiss the Devil has known
Time and time again I said I'd leave you
Time and time again I went away
But then would come the time when I would need you
And once again these words I'll have to say
I'm a fool to want you
Pity me, I need you
I know it's wrong, it must be wrong
But right or wrong I can't get along
Without you

Översättning

Jag är en dåre som vill ha dig
Jag är en dåre som vill ha dig
Att vilja ha en kärlek som inte kan vara sant
En kärlek som finns där för andra också
Jag är en dåre att hålla på dig
En sådan dår att hålla dig
Att söka en kyss inte min ensam
Att dela en kyss som djävulen har känt
Gång på gång sa jag att jag skulle lämna dig
Gång på gång gick jag iväg
Men då skulle tiden komma att behöva dig
Och återigen måste jag säga dessa ord
Jag är en dåre som vill ha dig
Synd mig, jag behöver dig
Jag vet att det är fel, det måste vara fel
Men rätt eller fel kan jag inte komma överens
Utan dig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *