• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – i ll get by

Artist billie holiday - Låttitel i ll get by

Text och översättning: billie holiday - i ll get by. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I'll get by
As long as I have you
Oh there be rain
And darkness too
I'll not complain
I'll live with you
Poverty
May come to me that's true
But what care I
I'll get by
As long as I have you
I'll get by
As long as I have you
Oh there be rain
And darkness too
I'll not complain
I'll live with you
Ah, but tears
May come to me, that's true
But what care I
I'll get by
As long as I have you

Översättning

Jag klarar mig
Så länge jag har dig
Åh det kommer regn
Och mörker också
Jag klagar inte
Jag ska bo hos dig
Fattigdom
Kan komma till mig det är sant
Men vilken vård jag
Jag klarar mig
Så länge jag har dig
Jag klarar mig
Så länge jag har dig
Åh det kommer regn
Och mörker också
Jag klagar inte
Jag ska bo hos dig
Ah, men tårar
Kan komma till mig, det är sant
Men vilken vård jag
Jag klarar mig
Så länge jag har dig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *