• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – i didn t know what time it was

Artist billie holiday - Låttitel i didn t know what time it was

Text och översättning: billie holiday - i didn t know what time it was. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Once I was young
Yesterday, perhaps
Danced with Jim and Paul
And kissed some other chaps.
Once I was young,
But never was naive.
I thought I had a trick or two
Up my imaginary sleeve.
And now I know I was naive.
I didn't know what time it was
Then I met you.
Oh, what a lovely time it was,
How sublime it was too!
I didn't know what time it was
You hold my hand.
Warm like the month of May it was,
And I'll say it was grand.
Grand to be alive, to be young,
To be mad, to be yours alone!
Grand tosee your face, feel your touch,
Hear your voice say I'm all your own.
I didn't know what time it was
Live was no prize.
I wanted love and here it was
Shining out of your eyes.
I'm wise,
And I know what time it is now.
Once I was old
Twenty years or so
Rather well preserved,
The wrinkles didn't show.
Once I was old,
But not too old for fun.
I used to hunt for little girls
Up my imaginary gun.
But now I ain't for only one!
I didn't know what time it was
Then I met you.
Oh, what a lovely time it was,
How sublime it was too!
I didn't know what time it was
You hold my hand.
Warm like the month of May it was,
And I'll say it was grand.
Grand to be alive, to be young,
To be mad, to be yours alone!
Grand tosee your face, feel your touch,
Hear your voice say I'm all your own.
I didn't know what time it was
Live was no prize.
I wanted love and here it was
Shining out of your eyes.
I'm wise,
And I know what time it is now.

Översättning

En gång var jag ung
Igår, kanske
Dansade med Jim och Paul
Och kysste några andra chaps.
En gång var jag ung,
Men var aldrig naiv.
Jag trodde att jag hade ett trick eller två
Upp i min imaginära ärm.
Och nu vet jag att jag var naiv.
Jag visste inte vad klockan var
Då träffade jag dig.
Åh, vilken härlig tid det var,
Hur sublimt det också var!
Jag visste inte vad klockan var
Du håller min hand.
Varm som maj månad den var,
Och jag säger att det var fantastiskt.
Grand att leva, att vara ung,
Att vara arg, att vara din ensam!
Grand att se ditt ansikte, känna din beröring,
Hör din röst säga att jag är din egen.
Jag visste inte vad klockan var
Live var inget pris.
Jag ville ha kärlek och här var det
Lyser ur dina ögon.
Jag är klok,
Och jag vet vilken tid det är nu.
En gång var jag gammal
Tjugo år eller så
Ganska välbevarad,
Rynkorna visade sig inte.
När jag var gammal,
Men inte för gammalt för skojs skull.
Jag jagade för små flickor
Upp min imaginära pistol.
Men nu är jag inte bara en!
Jag visste inte vad klockan var
Då träffade jag dig.
Åh, vilken härlig tid det var,
Hur sublimt det också var!
Jag visste inte vad klockan var
Du håller min hand.
Varm som maj månad den var,
Och jag säger att det var fantastiskt.
Grand att leva, att vara ung,
Att vara arg, att vara din ensam!
Grand att se ditt ansikte, känna din beröring,
Hör din röst säga att jag är din egen.
Jag visste inte vad klockan var
Live var inget pris.
Jag ville ha kärlek och här var det
Lyser ur dina ögon.
Jag är klok,
Och jag vet vilken tid det är nu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *