• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – here it is tomorrow again

Artist billie holiday - Låttitel here it is tomorrow again

Text och översättning: billie holiday - here it is tomorrow again. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Let me hear you say it
Say it with a kiss
It you mean that look I've seen
Say it with a kiss
There is wine and candle shine
And music in your lips
Music in the tops
Of your fingertips
Words may not convey it
Say it with a kiss
And your look might speak a book
That my eyes might miss
You don't have to know the words
To love's familiar tune
Say it with a kiss
And say it soon

Översättning

Låt mig höra dig säga det
Säg det med en kyss
Det menar du det blick jag har sett
Säg det med en kyss
Det finns vin och ljus
Och musik i dina läppar
Musik i topparna
Av dina fingertoppar
Ord kanske inte förmedlar det
Säg det med en kyss
Och ditt utseende kan tala en bok
Att mina ögon kanske saknar
Du behöver inte veta orden
Att älska den välbekanta låten
Säg det med en kyss
Och säg det snart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *