• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – havin myself a time

Artist billie holiday - Låttitel havin myself a time

Text och översättning: billie holiday - havin myself a time. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I'm having myself a time
I mean I'm having what I want
Wanting what I have
Doing what I like
And liking what I do
And I'm having myself a time
I never could save a dime
And so I'm living like a lord
Acting like, a loon
Lying in the sun
And sighing in the moon
And I'm having myself a lime
When I hum songs
They're all dumb songs
Without reason nor rhyme
But I'm certainly in my prime
I friend I'm happy as a bird, flying up above
Walk a little love and get a little love
And I'm having myself a time
But I'm certainly in my prime
I mean I'm happy as a bird, flying up above
Walk a little love and get a little love
And I'm having myself a time

Översättning

Jag har en tid
Jag menar att jag har vad jag vill
Vill ha det jag har
Gör vad jag gillar
Och gillar vad jag gör
Och jag har en tid
Jag kunde aldrig spara en krona
Och så jag lever som en herre
Fungerar som en loon
Liggande i solen
Och suckar i månen
Och jag har mig en kalk
När jag surrar låtar
De är alla dumma låtar
Utan anledning eller rim
Men jag är verkligen i mitt bästa
Jag vän, jag är glad som en fågel som flyger upp ovanför
Gå lite kärlek och få lite kärlek
Och jag har en tid
Men jag är verkligen i mitt bästa
Jag menar att jag är glad som en fågel som flyger upp ovanför
Gå lite kärlek och få lite kärlek
Och jag har en tid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *