• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – ghost of yesterday

Artist billie holiday - Låttitel ghost of yesterday

Text och översättning: billie holiday - ghost of yesterday. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Ghost of yesterday
Stalking 'round my room
All night long you stay
Walk around profound gloom
When the darkness falls
When I've gone to bed
Weirdly come your calls
Mournfully, scornfully dead
Folly of a love I strangled
Pulsing heart I thought was gone
Gives no peace
Will not cease
Prowling 'round till dawn
Ghost of yesterday
Every night you're here
Whispering away
"Might have been, might have been, oh, my dear"
Foolish heart must pay
Ghost of yesterday
Yesterday

Översättning

Igårens spöke
Stalking runt mitt rum
Hela natten stannar du
Gå runt djupt dysterhet
När mörkret faller
När jag har lagt mig
Konstigt kommer dina samtal
Sorgligt, hånfullt död
Dårskap av en kärlek som jag strypte
Pulserande hjärta trodde jag var borta
Ger ingen fred
Slutar inte
Prowling 'runt till gryningen
Igårens spöke
Varje kväll är du här
Viskar bort
"Kanske har varit, kan ha varit, åh, min kära"
Dumt hjärta måste betala
Igårens spöke
I går

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *