• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – georgia on my mind

Artist billie holiday - Låttitel georgia on my mind

Text och översättning: billie holiday - georgia on my mind. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Georgia, Georgia, the whole day through
Just an old sweet song keeps Georgia on my mind
Georgia, Georgia, a song of you
Comes as sweet and clear as moonlight through the pines
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly
Still in peaceful dreams I see the roads leads back to you
Georgia, Georgia, no peace I find
Just an old sweet song keeps Georgia on my mind
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly
Still in peaceful dreams I see the roads leads back to you

Översättning

Georgia, Georgia, hela dagen
Bara en gammal söt sång håller Georgia i tankarna
Georgia, Georgia, en sång av dig
Kommer så söt och klar som månsken genom tallarna
Andra armar når ut till mig, andra ögon ler ömt
Fortfarande i fridfulla drömmar ser jag att vägarna leder tillbaka till dig
Georgia, Georgia, ingen frid hittar jag
Bara en gammal söt sång håller Georgia i tankarna
Andra armar når ut till mig, andra ögon ler ömt
Fortfarande i fridfulla drömmar ser jag att vägarna leder tillbaka till dig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *