• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – east of the sun

Artist billie holiday - Låttitel east of the sun

Text och översättning: billie holiday - east of the sun. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

East of the sun and west of the moon
We'll build a dream house of love, dear
Near to the sun in the day, near to the moon at night
We'll live in a lovely way dear
Living our love at pale moonlight
Just you and I, forever and a day
Love will not die, we'll keep it that way
Up among the stars we'll find
A harmony of life to a lovely tune
East of the sun and west of the moon, dear
East of the sun and west of the moon
Just you and I, forever and a day
Love will not die, we'll keep it that way

Översättning

Öster om solen och väster om månen
Vi bygger ett drömhus av kärlek, kära
Nära solen på dagen, nära månen på natten
Vi kommer att leva på ett underbart sätt kära
Att leva vår kärlek vid blekt månsken
Bara du och jag, för alltid och en dag
Kärlek kommer inte att dö, vi kommer att hålla det på det sättet
Upp bland stjärnorna hittar vi
En harmoni i livet till en härlig melodi
Öster om solen och väster om månen, kära
Öster om solen och väster om månen
Bara du och jag, för alltid och en dag
Kärlek kommer inte att dö, vi kommer att hålla det på det sättet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *