• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • billie holiday – don t explain

Artist billie holiday - Låttitel don t explain

Text och översättning: billie holiday - don t explain. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av billie holiday! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i billie holiday och se vilka fler låtar vi har av billie holiday i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Hush now, don't explain
Just say you'll remain
I'm glad you're back, don't explain
Quiet, don't explain
What is there to gain
Skip that lipstick
Don't explain
You know that I love you
And what love endures
All my thoughts of you
For I'm so completely yours
Cry to hear folks chatter
And I know you cheat
Right or wrong, don't matter
When you're with me, sweet
Hush now, don't explain
You're my joy and pain
My life's yours, love
Don't explain
You know that I love you
And what love endures
Nothing rates above you
For I'm so completely yours
Cry to hear folks chatter
And I know you cheat
Right or wrong, don't matter
When you're with me, sweet
Hush now, don't explain
You're my joy and pain
My life's yours, love
Don't explain

Översättning

Tja nu, förklara inte
Säg bara att du kommer att stanna kvar
Jag är glad att du är tillbaka, förklara inte
Tyst, förklara inte
Vad finns det att vinna
Hoppa över det läppstiftet
Förklara inte
Du vet att jag älskar dig
Och vilken kärlek uthärdar
Alla mina tankar om dig
För jag är så helt din
Gråt för att höra folk prata
Och jag vet att du fuskar
Rätt eller fel, spelar ingen roll
När du är med mig, söt
Tja nu, förklara inte
Du är min glädje och smärta
Mitt liv är ditt, kärlek
Förklara inte
Du vet att jag älskar dig
Och vilken kärlek uthärdar
Ingenting är högre än dig
För jag är så helt din
Gråt för att höra folk prata
Och jag vet att du fuskar
Rätt eller fel, spelar ingen roll
När du är med mig, söta
Tja nu, förklara inte
Du är min glädje och smärta
Mitt liv är ditt, kärlek
Förklara inte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *